Sukupuolineutraali avioliitto ja vihkiminen Reference No.: Ju 09.01fi

Download:

The information material "Könsneutrala äktenskap och vigsel" (Gender-neutral marriage and marriage ceremonies), in Finnish.