Kurzdarstellung der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft 1. Juli - 31. Dezember 2009

Download:

Summary in German of Skr. 2009/10:174 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd andra halvåret 2009.