Konferenser och möten

Det svenska utrikesdepartementet står som värd för och medverkar i en rad konferenser och toppmöten. Somliga konferenser är återkommande och hålls som uppföljningsmöten medan andra går till historien på annat sätt.

European Development Days (EDD)

European Development Days (EDD) är ett årligt event som arrangeras av Europeiska kommissionen tillsammans med det land som innehar EU:s ordförandeskap. Sverige står värd för årets EDD som äger rum 22-24 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö. Det blir det största möte som ordnas under det svenska ordförandeskapet med flera tusen deltagare.

International Compact with Iraq (ICI)

Senast i maj i år stod Sverige värd för det första uppföljningsmötet i International Compact with Iraq (ICI) som hölls i Stockholm. På plats i Stockholm fanns över 100 delegationer, 600 personer och mer än 360 ackrediterade journalister. Konferensen diskuterade den humanitära situationen och den bristande respekten för de mänskliga rättigheterna i Irak, särskilt för kvinnor och minoriteter.

Sveriges ordförandehalvår

2008 tog utrikesminister Carl Bildt över ordförandeklubban i Europarådet vid ett utrikesministermöte i Strasbourg i maj. Under Sveriges ordförandehalvår anordnades fyra ministerkonferenser på centrala teman.

Givarkonferensen för handel och utveckling

Förra året hölls en högnivåkonferens för handelsrelaterat bistånd i Stockholm. Biståndsminister Gunilla Carlsson och handelsminister Ewa Björling tog emot ett hundratal delegater från 34 givarländer, fem utvecklingsländer och elva internationella organisationer och regionbanker.

Libanon och de palestinska områdena

Den 31 augusti och 1 september 2006 stod Sverige värd för två internationella konferenser om återuppbyggnaden av Libanon samt om den humanitära situationen i de palestinska områdena.

Antarktiskonferensen

2005 stod Sverige värd för Antarktiskonferensen (Antarctic Treaty Consultative Meeting) som hölls i Stockholm. Konferensen samlade omkring 300 delegater. Förutom regeringsföreträdare deltog forskare och experter från internationella organisationer och icke-statliga organisationer.