Resultat av avgränsningen

7 publikationer har kategoriseringen:

 • Samhällsekonomi och statsbudget
 • Arbetsmarknadsdepartementet
Visar 1 – 7 av 7 träffar
 1. Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete
  Arbetsmarknadsdepartementet, Skrivelse Skr. 2013/14:35
  14 november 2013
 2. Avskaffande av arbetslöshetsavgiften
  Arbetsmarknadsdepartementet, Lagrådsremiss
  30 maj 2013
 3. Stimulansbidrag
  Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringsuppdrag A2013/1192/IU
  21 mars 2013
 4. Egenmakt mot utanförskap - redovisning av regeringens strategi för integration
  Arbetsmarknadsdepartementet, Skrivelse Skr. 2009/10:233
  18 juni 2010
 5. Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för integration
  Arbetsmarknadsdepartementet, Skrivelse Skr. 2008/09:24
  22 september 2008
 6. ResAlt - En sammanslagning av Samhall Resurs AB (publ) och Arbetslivstjänster
  Arbetsmarknadsdepartementet, Statens offentliga utredningar (SOU) SOU 2005:118
  15 december 2005
 7. Arbetslivsinriktad rehabilitering - Framtida organisation för Arbetslivstjänster och Samhall Resurs AB
  Arbetsmarknadsdepartementet, Utredningen om förutsättningarna för en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster, Statens offentliga utredningar (SOU) SOU 2005:24
  15 mars 2005

Hjälp

För att kunna ta del av publikationerna måste du ha gratisprogrammet Adobe Reader installerat.