Resultat av avgränsningen

18 publikationer har kategoriseringen:

 • Samhällsekonomi och statsbudget
 • Arbetsmarknadsdepartementet
Visar 1 – 18 av 18 träffar
 1. Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete
  Arbetsmarknadsdepartementet, Skrivelse Skr. 2013/14:35
  14 november 2013
 2. Ökade insatser mot främlingsfientlighet och intolerans
  Arbetsmarknadsdepartementet, Promemoria
  28 augusti 2013
 3. Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna
  Arbetsmarknadsdepartementet, Promemoria
  26 augusti 2013
 4. Bedömning av sysselsättningssituationen och riktmärken
  Arbetsmarknadsdepartementet, Rapporter
  26 juni 2013
 5. Avskaffande av arbetslöshetsavgiften
  Arbetsmarknadsdepartementet, Lagrådsremiss
  30 maj 2013
 6. Stimulansbidrag
  Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringsuppdrag A2013/1192/IU
  21 mars 2013
 7. Stöd till yrkesintroduktionsanställningar för att underlätta för ungas inträde på arbetsmarknaden
  Arbetsmarknadsdepartementet, Promemoria Promemoria
  15 mars 2013
 8. Uppdrag angående fördjupad studie om romska flickors och kvinnors livssituation och hälsa
  Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringsuppdrag A2012/2102/DISK
  4 juli 2012
 9. Egenmakt mot utanförskap - redovisning av regeringens strategi för integration
  Arbetsmarknadsdepartementet, Skrivelse Skr. 2009/10:233
  18 juni 2010
 10. Stöd för återgång till arbetslivet
  Arbetsmarknadsdepartementet, Informationsmaterial A09.002
  21 september 2009
 11. Förstärkta arbetsmarknadsåtgärder för kort- och långtidsarbetslösa
  Arbetsmarknadsdepartementet, Informationsmaterial A09.001
  18 september 2009
 12. Nya satsningar för full sysselsättning
  Arbetsmarknadsdepartementet, Informationsmaterial A8003
  22 september 2008
 13. Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för integration
  Arbetsmarknadsdepartementet, Skrivelse Skr. 2008/09:24
  22 september 2008
 14. Budget för 2009: Regeringens politik mot diskriminering
  Arbetsmarknadsdepartementet, Informationsmaterial
  22 september 2008
 15. Budget för 2007: Storstadspolitiken
  Arbetsmarknadsdepartementet, Informationsmaterial Faktablad Ju 06.21
  16 oktober 2006
 16. Budget för 2007: Ett land med möjligheter - en ny politik för integration
  Arbetsmarknadsdepartementet, Informationsmaterial Faktablad Ju 06.22
  16 oktober 2006
 17. ResAlt - En sammanslagning av Samhall Resurs AB (publ) och Arbetslivstjänster
  Arbetsmarknadsdepartementet, Statens offentliga utredningar (SOU) SOU 2005:118
  15 december 2005
 18. Arbetslivsinriktad rehabilitering - Framtida organisation för Arbetslivstjänster och Samhall Resurs AB
  Arbetsmarknadsdepartementet, Utredningen om förutsättningarna för en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster, Statens offentliga utredningar (SOU) SOU 2005:24
  15 mars 2005

Hjälp

För att kunna ta del av publikationerna måste du ha gratisprogrammet Adobe Reader installerat.