Resultat av avgränsningen

9 publikationer har kategoriseringen:

 • Samhällsekonomi och statsbudget
 • Arbetsmarknadsdepartementet
Visar 1 – 9 av 9 träffar
 1. Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete
  Arbetsmarknadsdepartementet, Skrivelse Skr. 2013/14:35
  14 november 2013
 2. Bedömning av sysselsättningssituationen och riktmärken
  Arbetsmarknadsdepartementet, Rapporter
  26 juni 2013
 3. Avskaffande av arbetslöshetsavgiften
  Arbetsmarknadsdepartementet, Lagrådsremiss
  30 maj 2013
 4. Stimulansbidrag
  Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringsuppdrag A2013/1192/IU
  21 mars 2013
 5. Uppdrag angående fördjupad studie om romska flickors och kvinnors livssituation och hälsa
  Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringsuppdrag A2012/2102/DISK
  4 juli 2012
 6. Egenmakt mot utanförskap - redovisning av regeringens strategi för integration
  Arbetsmarknadsdepartementet, Skrivelse Skr. 2009/10:233
  18 juni 2010
 7. Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för integration
  Arbetsmarknadsdepartementet, Skrivelse Skr. 2008/09:24
  22 september 2008
 8. ResAlt - En sammanslagning av Samhall Resurs AB (publ) och Arbetslivstjänster
  Arbetsmarknadsdepartementet, Statens offentliga utredningar (SOU) SOU 2005:118
  15 december 2005
 9. Arbetslivsinriktad rehabilitering - Framtida organisation för Arbetslivstjänster och Samhall Resurs AB
  Arbetsmarknadsdepartementet, Utredningen om förutsättningarna för en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster, Statens offentliga utredningar (SOU) SOU 2005:24
  15 mars 2005

Hjälp

För att kunna ta del av publikationerna måste du ha gratisprogrammet Adobe Reader installerat.