Resultat av avgränsningen

20 publikationer har kategoriseringen:

 • Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
 • Lagrådsremiss
Visar 1 – 20 av 20 träffar
 1. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering
  Kulturdepartementet, Lagrådsremiss
  27 februari 2014
 2. Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun
  Utbildningsdepartementet, Lagrådsremiss
  14 februari 2014
 3. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor
  Justitiedepartementet, Lagrådsremiss
  13 februari 2014
 4. Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet
  Justitiedepartementet, Lagrådsremiss
  24 januari 2014
 5. Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering
  Justitiedepartementet, Lagrådsremiss
  19 december 2013
 6. Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
  Justitiedepartementet, Lagrådsremiss
  22 november 2013
 7. Stärkt stöd och skydd för barn och unga
  Socialdepartementet, Lagrådsremiss
  14 juni 2012
 8. Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering
  Kulturdepartementet, Lagrådsremiss
  10 maj 2012
 9. Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster
  Kulturdepartementet, Lagrådsremiss Lagrådsremiss
  9 februari 2012
 10. Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel
  Justitiedepartementet, Lagrådsremiss
  4 februari 2010
 11. En enklare ledighetslagstiftning
  Arbetsmarknadsdepartementet, Lagrådsremiss
  28 januari 2010
 12. Ett förenklat trossamfundsregister
  Kulturdepartementet, Lagrådsremiss
  29 maj 2009
 13. Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna
  Kulturdepartementet, Lagrådsremiss
  3 februari 2009
 14. Ett starkare skydd mot diskriminering
  Kulturdepartementet, Lagrådsremiss
  28 januari 2008
 15. Sekretessfrågor - skyddade adresser, m.m.
  Justitiedepartementet, Lagrådsremiss
  9 februari 2006
 16. Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag m.m.
  Justitiedepartementet, Lagrådsremiss
  9 februari 2006
 17. Ett ökat samiskt inflytande
  Kulturdepartementet, Lagrådsremiss
  9 december 2005
 18. Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning
  Kulturdepartementet, Lagrådsremiss
  2 september 2004
 19. Ändringar i sametingslagen (1992:1433), m.m.
  Kulturdepartementet, Lagrådsremiss
  22 januari 2004
 20. Vissa kommunaldemokratiska frågor
  Justitiedepartementet, Lagrådsremiss
  2001

Hjälp

För att kunna ta del av publikationerna måste du ha gratisprogrammet Adobe Reader installerat.