Resultat av avgränsningen

13 publikationer har kategoriseringen:

 • Kulturdepartementet
 • EU
Visar 1 – 13 av 13 träffar
 1. Kommenterad dagordning. Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Kulturdepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Kommenterade dagordningar inför EU:s ministerrådsmöten Ku2015/01505/KI
  7 maj 2015
 2. Delaktighet i EU
  Kulturdepartementet, Kommittédirektiv Dir. 2014:112
  18 juli 2014
 3. Kommenterad dagordning, rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, den 25-26 november 2013
  Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet, Kommenterade dagordningar inför EU:s ministerrådsmöten
  18 november 2013
 4. Kommenterad dagordning, rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, den 16-17 maj 2013
  Kulturdepartementet, Kommenterade dagordningar inför EU:s ministerrådsmöten Ku2013/1036/MFI
  3 maj 2013
 5. Kommenterad dagordning, rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, 10-11 maj 2012
  Kulturdepartementet, Kommenterade dagordningar inför EU:s ministerrådsmöten
  3 maj 2012
 6. Rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 19-20 maj 2011
  Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet, Kommenterade dagordningar inför EU:s ministerrådsmöten
  13 maj 2011
 7. Kommenterad dagordning, rådet för utbildning, ungdom och kultur, 18-19 november 2010
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet, Kommenterade dagordningar inför EU:s ministerrådsmöten
  12 november 2010
 8. Kommenterad dagordning, rådet för utbildning, ungdom och kultur, 26-27 november 2009
  EU-representationen i Bryssel, Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet, Kommenterade dagordningar inför EU:s ministerrådsmöten
  17 november 2009
 9. Kommenterad dagordning, rådet utbildning, ungdom och kultur, 11-12 maj 2009
  EU-representationen i Bryssel, Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet, Kommenterade dagordningar inför EU:s ministerrådsmöten
  7 maj 2009
 10. Kommenterad dagordning, rådet för utbildning, ungdom och kultur, 21-22 maj
  Kulturdepartementet, Kommenterade dagordningar inför EU:s ministerrådsmöten
  15 maj 2008
 11. Ett starkare skydd mot diskriminering
  Kulturdepartementet, Proposition Prop. 2007/08:95
  13 mars 2008
 12. Ett starkare skydd mot diskriminering
  Kulturdepartementet, Lagrådsremiss
  28 januari 2008
 13. Rådet för utbildning, ungdom och kultur, 24-25 maj 2007
  Kulturdepartementet, Kommenterade dagordningar inför EU:s ministerrådsmöten
  16 maj 2007

Hjälp

För att kunna ta del av publikationerna måste du ha gratisprogrammet Adobe Reader installerat.