Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Jerry Eriksson leder utredningen om en översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen

Regeringen har utsett Jerry Eriksson till att leda utredningen om en översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen.

Jerry Eriksson är 57 år och är fram till årsskiftet lagman i Länsrätten i Uppsala län. Han är också ordförande i en avdelning för medicinsk forskning vid Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala.


Kontakt

Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Stefan Attefall