Betänkande av Kulturutredningen

SOU 2009:16

Utgiven:
12 februari 2009

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Kulturdepartementet

Sammanfattning

Kulturutredningen har haft i uppdrag att se över kulturpolitiken, dess inriktning och arbetsformer och att lämna förslag om de förändringar som följer av kommitténs överväganden.

Observera att betänkandet är publicerat i tre separata delar.

Kommittédirektiv (1 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (1 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)