Kurzdarstellung der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft 1. Juli - 31. Dezember 2009

Publication date:
07 May 2010

Type:
Reports

Source:
Prime Minister's Office

Summary

Summary in German of Skr. 2009/10:174 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd andra halvåret 2009.