Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Högre krav på lärarkåren - lärarlegitimation

Regeringen överlämnar idag propositionen om lärarlegitimation till riksdagen.

- Nu höjs kraven i den svenska skolan. Lärarlegitimation införs från 2012 och innebär att enbart legitimerade lärare får fastanställas och enbart legitimerade lärare får sätta betyg.


- Ska vi stärka kvaliteten i den svenska skolan måste vi satsa på lärarkåren. Vi inför en ny lärarutbildning och storsatsar på fortbildning. Lärarlegitimationen blir en kvalitetsstämpel, säger utbildningsminister Jan Björklund.


För att få legitimation ska en lärare eller förskollärare ha examen och därefter ha visat sig lämplig för yrket under en introduktionsperiod på minst ett år. En mentor, som är legitimerad, ska ge råd och stöd under introduktionsperioden.


Legitimationerna ska utfärdas av Skolverket. En lärare eller en förskollärare kommer att bli behörig för viss verksamhet eller vissa skolformer, årskurser och ämnen. Endast legitimerade lärare och förskollärare får fastanställas och enbart de legitimerade får sätta betyg.


Vid Skolverket inrättas en ny nämnd - Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden ska kunna varna en lärare, till exempel för oskicklighet, och i allvarliga fall också dra in legitimationen.


Den nya skollagen fastställer nya karriärsteg för lärare och förskollärare genom att lektorer ska kunna utnämnas. Detta kopplas nu till legitimationen och lektorer ska utnämnas av Skolverket. Den som är legitimerad, har avlagt minst licentiatexamen och under minst fyra år visat pedagogisk skicklighet kan ansöka om att bli lektor.


De nya reglerna ska tillämpas fullt ut från och med den 1 juli 2012.


Kontakt

Eva-Marie Byberg
work 08-405 10 00