Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Ny mediemyndighet bildas, Statens medieråd

Regeringen har idag förordnat direktören i Statens biografbyrå Anki Dahlin som särskild utredare med uppdrag att bilda den nya myndigheten Statens medieråd.

Den nya myndigheten får till uppgift att stärka barn och unga och därmed skydda dem mot skadlig mediepåverkan genom utbildning och informationsinsatser. Den ska också besluta om åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för barn under 15 år. En ny lag föreslås reglera förutsättningarna för fastställande av åldersgränserna.


I förra veckan föreslog regeringen att förhandsgranskningen av film avsedd att visas offentligt för vuxna avskaffas i propositionen Filmcensuren för vuxna avskaffas - skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks (prop. 2009/10:228).


Statens medieråd ska bildas den 1 januari 2011. Samtidigt avvecklas Statens biografbyrå och kommittén Medierådet upphör med sin verksamhet.


Kontakt

Sara Bengtsson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
work 08-405 10 00