Kommenterad dagordning, rådet för rättsliga och inrikes frågor, 26-27 april 2012

Utgiven:
17 april 2012

Typ:
Kommenterade dagordningar inför EU:s ministerrådsmöten

Avsändare:
Justitiedepartementet