Anders Borg om oron på de finansiella marknaderna

Finansminister Anders Borg

Läget på den svenska finansmarknaden

- Stressen är hög. För Sveriges del skiljer sig denna oro åt från den vi såg 2008. Då slog riskerna direkt in i det svenska banksystemet via oro i näraliggande länder där bankerna var exponerade. Den stress vi nu upplever beror istället på problem i banker i sydeuropeiska länder till följd av osäkerhet om den höga skuldsättningen. Men det är ett allvarligt och svårbedömt läge.

Regeringens åtgärder

- Vi har nära kontakt med de myndigheter som övervakar det svenska finansiella systemet. Riksbanken och Finansinspektionen bedömer att de fungerar väl och att bankerna är bättre rustade idag än vid den förra krisen. Tillsammans med Riksgälden följer de och övervakar utvecklingen på marknaden. Efter 2008, då vi snabbt tog fram åtgärder för stabilitet, har vi nu system på plats för att kunna möta olika situationer.

Effekterna för svenska hushåll och företag

- Grundläggande är att de kan känna sig trygga med att många åtgärder vidtogs vid den förra krisen som gjort vårt finansiella system bättre rustat. Vi har också en god ordning i de offentliga finanserna, vilket är den kanske viktigaste skyddsvallen i tider som dessa.