Budget 2012: En budget som stärker landsbygden

I budgetpropositionen för 2012 föreslår regeringen flera satsningar som stärker landsbygden och de gröna näringarna. Regeringen vill öka böndernas konkurrenskraft genom att satsa 90 miljoner kronor på en sänkning av kontrollavgiften för slakterier.

Målet med regeringens satsningar är att stärka den svenska landsbygderna genom att skapa tillväxt och fler jobb i alla delar av landet.

2012-2014 kommer cirka 105 miljoner kronor per år att satsas på visionen Sverige - det nya matlandet. Utöver detta finns även möjlighet att söka pengar i Landsbygdsprogrammet och Fiskeprogrammet som båda är finansierade till hälften av EU och till hälften med pengar från svenska staten.

Stärkt konkurrenskraft för bonden

Regeringen vill satsa 90 miljoner kronor årligen för att sänka kontrollavgiften för slakterier och på så sätt stärka den svenska bondens konkurrenskraft. I dag betalar svenska bönder mer pengar för kontroll av köttet vid slakt än vad många av kollegorna i Europa gör. Satsningen på sänkta kontrollavgifter ökar förutsättningarna för att mer av det kött som konsumeras i landet är producerat med stor miljöhänsyn och ett starkt djurskydd.

Den svenska livsmedelsproduktionen ger dessutom öppna landskap, biologisk mångfald och livsmedel med hög kvalitet och ett gott smittskydd. En stärkt köttproduktion ökar också förutsättningarna för offentliga kök att erbjuda mat som producerats med gott djurskydd, låg klimatpåverkan och med hög kvalitet.

Köttproducenter, slakterier, handeln och restauranger, men även offentliga kök och alla konsumenter, berörs av förslaget.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt departement