E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation

SOU 2010:104

Utgiven:
22 december 2010

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Finansdepartementet

Utredningen om bildande av en e-legitimationsnämnd

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 17 juni 2010 att tillkalla en särskild utredare för att förbereda och genomföra bildandet av en nämndmyndighet för samordning av statens och kommunernas hantering av metoder och tjänster för elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer). Utredningen överlämnade den 6 september 2010 promemorian Instruktion för E-legitimationsnämnden - delredovisning I och den 19 november 2010 promemorian Verksamhetsplan för E-legitimationsnämnden - delredovisning II.

Den 22 december 2010 lämnade utredningen sitt betänkande "E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation", SOU 2010:104.

Kommittédirektiv (1 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)