Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Regeringen tillsätter parlamentarisk kommitté om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet

Regeringen har i dag fattat beslut om att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdomar och arbetslöshet. Socialborgarrådet Ulf Kristersson ska leda kommitténs arbete.

- Det är glädjande för mig att kunna tillsätta den parlamentariska utredningen som tar ett så brett grepp på sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Utredningen inrymmer flera olika aspekter som medverkar till att långsiktigt skapa hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. Exempel på frågor som inryms i kommitténs arbete är fördjupat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, hur försäkringarna kan utformas för att främja rörlighet i Norden, huvudmannaskap för rehabilitering och en mer flexibel sjukskrivning.


- Det råder i grund och botten rätt bred enighet om huvudproblemen i de svenska socialförsäkringarna. Jag kommer därför också söka breda politiska överenskommelser för långsiktiga lösningar, säger Ulf Kristersson.


Kommittén ska senast den 15 september 2011 redovisa ett förslag till nya regler för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst baserad på historiska inkomster.


Senast den 15 november 2011 ska kommittén redovisa en analys av hur försäkringssystemen fungerar för personer som bor och arbetar eller studerar i olika nordiska länder. Analysen ska visa hur anpassningar av socialförsäkringssystemen kan göras för att underlätta rörligheten i gränsområden.


Arbetet ska slutredovisas i sin helhet senast den 15 maj 2013.


Kontakt

Karolin A Johansson
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
Amanda Rafter
Pressassistent