Remisser inom utbildning och forskning

Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden och andra förslag på remiss. Att låta myndigheter, organisationer och andra yttra sig i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. Denna regel gäller alla typer av regeringsärenden, dvs. både ärenden där regeringen fungerar som förvaltningsmyndighet och ärenden där regeringen fungerar som ett politiskt organ, till exempel genom att besluta om propositioner och förordningar.