CV för Stefan Attefall

Civil- och bostadsminister

Partitillhörighet

Porträttfoto på Stefan Attefall Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Foto: Regeringskansliet

Kristdemokraterna

Personligt

Föddes 1960 i Lycksele. Han bor i Jönköping, är gift och har tre barn.

Utbildning

Filosofie kandidat, Umeå universitet

El-teleteknisk tvåårig gymnasielinje

Befattningar och uppdrag

2010-
Civil- och bostadsminister

2001-
Ledamot av Kristdemokraternas partistyrelse

2010
Vice ordförande för stiftelsen Högskolan i Jönköping

2006-2010
Ordförande för riksdagens finansutskott

2004-2010
Styrelsen för stiftelsen Högskolan i Jönköping

2002-2010
Gruppledare för kristdemokraterna i riksdagen
Ledamot i Riksdagsstyrelsen

1998-2010
Riksdagsledamot

2005-2006
Ordförande för styrelsen för Civitas-stiftelsen kristdemokratiska idéinstitutet

1998-2006
Ordinarie i arbetsmarknadsutskottet
Ersättare i finansutskottet

2001-2003
Ledamot i styrelsen (konsistoriet) för Karolinska institutet

1999-2003
Styrelseledamot i Familjebostäder AB

1998-2003
Ersättare i regeringens Jämställdhetsråd

1998-2002
Ersättare i skatteutskottet

1996-2000
Ledamot i Demokratiutredningen (SOU 2000:01)

1995-1998
Chefredaktör för tidningen Kristdemokraten

1995-1997
Ledamot i Skatteväxlingskommittén (SOU 1997:11)

1992-1995
Distriktsordförande för Kristdemokraterna i Västerbottens län

1991-1995
Ordinarie i Västerbottens läns länsstyrelses styrelse

1992-1994
Utredare om ungdomars levnadsvillkor och framtidsutsikter, Generationsutredningen (SOU 1994:77)

1991-1994
Riksdagsledamot
Ersättare i skatteutskottet

1989-1991
Chefredaktör för tidningen Kristdemokraten

1986-1989
Förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Övrigt

Publikationer: Förvaltarskap och social marknadsekonomi i Det gemensamma bästa - om kristdemokratins idégrund (2002), Rösten utåt, länken inåt - 20 år med tidningen Kristdemokraten, (1999), Dekalogen - bud som gör livet lättare att leva (1999), Förvaltarskap i Den kristdemokratiska ideologin (1997)