Nyhetsartikel, 19 september 2011

Vilka prioriteringar gör regeringen inom jobbpolitiken?

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström berättar om regeringens förslag inom arbetsmarknadspolitiken i budgetpropositionen för 2012.

Foto på arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Foto: Johan Ödman

"För att stödja långtidsarbetslösa och andra grupper som har en svag förankring på arbetsmarknaden föreslår regeringen ett arbetsmarknadspaket med en rad insatser för att möta utvecklingen på arbetsmarknaden.

Bland annat föreslår regeringen åtgärder för en bättre arbetsförmedling med mer stöd och bättre förmedling till dem som riskerar att bli långtidsarbetslösa.

Regeringen satsar också på en förbättrad uppföljning av arbetslösas jobbsökande samt högre kvalitet och mer aktivitet i både jobb- och utvecklingsgarantin och i jobbgarantin för ungdomar.

Regeringen föreslår flera insatser för att skapa fler och bättre vägar till arbete för unga. Det är till exempel satsningar för att få fler unga utan fullständiga grundskole- eller gymnasiebetyg att återuppta sina studier, och även olika insatser för att höja kvaliteten och aktiviteten i jobbgarantin för unga. Regeringen föreslår också en sänkningen av att momsen på restaurang- och cateringtjänster, vilket är en bransch där många unga får sin första kontakt med arbetslivet.

Totalt satsas cirka 7,5 miljarder kronor under åren 2012-2015 för att förbättra ungdomars förutsättningar på arbetsmarknaden".