Strategi: Utvecklingssamarbetet med Ukraina 2009-2013

UD 09.002

Utgiven:
december 2008

Typ:
Land- och regionstrategier

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

Det övergripande målet för Sveriges utvecklingssamarbete med Ukraina 2009 - 2013 är ökad EU-integration inom demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter samt naturresurser och miljö. Trots inrikespolitisk instabilitet håller Ukraina en fast politisk kurs mot Europa. En hög men ojämn tillväxt har minskat fattigdomen, men även om många människors liv har förbättrats visar FN:s statistik att levnadsstandarden i flera avseenden är lägre än före självständigheten. Under 2008 har den internationella finansiella krisen drabbat Ukraina mycket hårt, och den ekonomiska återhämtningen kommer att vara en utmaning under kommande år. Förvaltningens kapacitet att hantera den ekonomiska situationen och genomföra flera viktiga reformer kommer att vara av stor betydelse för landets möjligheter att leva upp till dess medborgares förväntningar och möta de krav som EU-närmandet ställer. Eftersom EU-anpassningen anses vara den bästa garantin för en stabil demokrati och ett ökat välstånd i Ukraina är det svenska stödet starkt inriktat på reformer som främjar landets demokratiska samhällsstyrning och europeisk integration.