Fredrik Reinfeldt besöker nattpatrullen vid Uranus Seniorboende i Kristinehamn

Under våren besöker statsministern under sina resor runt om i Sverige samhällsbärare - människor och verksamheter som på olika sätt bidrar till att hålla igång Sverige även på kvällar, nätter och helger. Onsdagen den 28 mars gick resan till seniorboendet Uranus i Kristinehamn för samtal med personal som arbetar i nattpatrullen.

Nattpatrullen säkerställer att hemtjänsten når ut nattetid till äldre som behöver hjälp med exempelvis läggning, medicintilldelning och tillsyn. De arbetar i skift som sträcker sig mellan 20.30 och 02.00 samt 21.00 och 07.00.

Vid samtalet pratade personalen om att de trivs med sitt arbete, att de växer med uppgifterna, löser problem tillsammans och har en bra sammanhållning i gruppen. Men att det samtidigt finns saker som går att utveckla och förbättra. Bland annat försvåras arbetet av att det utförs i hemmen hos brukarna, vilket betyder att hjälpmedel ofta saknas och jobbet ibland blir onödigt tungt. Dessutom efterlystes mer kompetensutveckling samt att fler män börjar arbeta inom hemtjänsten. I nuläget består nattpatrullen enbart av kvinnor.

Ett annat ämne som togs upp var yrkets status. Några menade att de ofta möts av attityden att de är en ekonomisk belastning för samhälle, i jämförelse med de som arbetar i näringslivet med att sälja varor och tjänster.

Statsministern betonade att nattpatrullen levererar en viktig samhällsservice som stöttar människor i svåra tider och som möjliggör för äldre och ensamstående att bo kvar hemma. Han menade också att den som vill föra ekonomiska resonemang måste ta in att hemtjänstpersonalen kraftigt bidragit till att vi i Sverige - till skillnad från många andra länder - möjliggjort för framför allt kvinnor, men även män, att i högre utsträckning arbeta istället för att ta behöva gå ner i arbetstid för att ta hand om sina föräldrar. Och i takt med att vi blir allt fler äldre kommer betydelsen av hemtjänsten att öka.

Flera i personalen berättade att de jobbat på kvällar och nätter under en lång tid och nu inte kan tänka sig att börja arbeta dagtid igen. De reflekterade också över hur efterfrågan på deras tjänster ökat; på 1990-talet handlade det om cirka 20 besök per natt, i dag handlar det om över 30 besök per patrull. En av nattpatrullerarna, Marianne Paulsen har jobbat natt sedan 1995. Hon beskrev hur hon verkligen uppskattar det ansvar man får ta och den värme man får ge. Hon berättade även om hur hon på ett tio-timmars pass brukar genomföra 30 till 40 hembesök.