Likvärdiga förutsättningar i staten viktigt för jämställdheten

- Det är av största vikt att kvinnor och män ges likvärdiga förutsättningar, både formellt och informellt, för att kunna utveckla sin fulla potential.

- Två områden som jag ansvarar för särskilt i regeringen är den statliga förvaltningen och utnämningspolitiken. Sedan alliansregeringen införde nya regler för utnämningar av myndighetschefer 2006 som bygger på att man sätter upp tydliga kravprofiler och annonserar ut tjänsterna har andelen myndighetschefer som är kvinnor ökat från 33 till 43 procent.

Andelen kvinnor i ledande befattningar i staten har de senaste tio åren ökat från 21 procent (2800 st) till 38 procent (4800 st). Den statliga sektorn är också den mest jämställda på arbetsmarknaden med en andel av 51 procent kvinnor.

Det finns tyvärr alltjämt en återstående oförklarad löneskillnad mellan kvinnor och män i staten men jag tror att med den utveckling vi nu har så kommer den efter hand att försvinna.