Utbildningsdepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredning om rektorernas arbetssituation överlämnad

Många av rektorernas utmaningar kan kopplas till svagheter i den lokala styrkedjan. Det skriver regeringens särskilde utredare Olof Johansson i sitt betänkande Rektorn och styrkedjan som i dag överlämnas till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredningen föreslås bland annat ett nationellt handlingsprogram för att stärka skolans styrkedja.

Universitetskanslersämbetet ska analysera frågan om öppen nätbaserad utbildning

Regeringen har i dag beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att analysera frågan om öppen nätbaserad utbildning. Uppdraget omfattar både om och hur MOOC:s (Massive Open Online Course) kan rymmas inom ramen för den svenska högskolan och hur den svenska högskolan kan komma att påverkas av den internationella utvecklingen av MOOC:s. I uppdraget ingår att analysera bland annat frågor om finansiering, tillgodoräknande och studenträttigheter.

Aida Hadzialic besöker Kanada

Onsdagen den 25 mars reser gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic till Kanada, för att bland annat delta i OECD-konferensen The International Summit on the Teaching Profession.

Aida Hadzialic och Helen Ängmo Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

En attraktiv gymnasieutbildning för alla

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic tillsatte idag en utredning med målet att alla unga ska påbörja och avsluta en gymnasieutbildning. Vid pressträffen presenterades utredningsdirektiven som bland annat också rör högskolebehörighet, estetiska ämnen och elevers rätt till stöd. Utredaren Helen Ängmo medverkade också.

Alla notiser

Kontakta oss

Utbildningsdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Ansvarsområden
Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, ungdomspolitik, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning och studiefinansiering.