Utbildningsdepartementet

English

Kvarlevor ska återlämnas

Regeringen har i dag fattat beslut om att återlämna mänskliga kvarlevor från Karolinska institutet till Nya Zeeland och Franska Polynesien.
- Uppgiften för akademin och politiken är inte att gömma obekväma delar av vår historia, utan att se till att de aldrig någonsin upprepas. Det är viktigt att kvarlevorna nu når rätt mottagare som kommer att hantera dem värdigt. Eventuella framtida ärenden behöver dock hanteras mer skyndsamt av aktuella lärosäten, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Aida Hadzialic och Gustav Fridolin besöker St Botvids Gymnasium, Botkyrka Aida Hadzialic och Gustav Fridolin besöker St Botvids Gymnasium i Botkyrka. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Utbildningspolitik för en bra start i Sverige

I dag presenterar utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic de första beståndsdelarna i den utbildningspolitiska delen av regeringens etableringspaket. Det handlar bland annat om att kartlägga nyanlända elevers kunskaper, studiehandledning på modersmål och en individanpassad Sfi-utbildning.

Regeringens etableringspaket innehåller reformer inom områden som jobb, skola, bostad, kommunalt flyktingmottagande och civilsamhällets roll i etableringen.

Regeringen bjuder in till blocköverskridande samtal om strategi mot antibiotikaresistens

Att bekämpa och övervaka antibiotikaresistens är en prioriterad fråga för regeringen. Det är av största vikt att arbetet kan bedrivas långsiktigt, och inte får några avbräck vid eventuella regeringsskiften. Bakom inbjudan står statsråden Sven-Erik Bucht, Gabriel Wikström och Helen Hellmark Knutsson. Detta då strategin omfattar användningen av antibiotika såväl inom veterinärmedicinen som inom hälso- och sjukvården. Dessutom spelar forskning på området en viktig roll i arbetet.

Överenskommelse om målstyrning och utvärdering i grundskolan

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna är idag eniga om ett antal förslag som rör målstyrning och utvärdering i grundskolan. Vid pressträffen i riksdagen medverkade utbildningsminister Gustav Fridolin, Folkpartiledaren Jan Björklund och utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren.

Alla notiser
Feb 28

Kontakta oss

Utbildningsdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Ansvarsområden
Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, ungdomspolitik, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning och studiefinansiering.

Senaste publikationer