Utbildningsdepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ökning av sökande till lärarutbildningen

Antalet förstahandssökande till lärarutbildningar ökar för tredje året i rad. Det visar ny statistik från Universitets- och högskolerådet som presenteras idag.
- Det har börjat vända för läraryrket. Det är ytterst välkommet och strategiskt viktigt för Sverige, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Ungdomsperspektiv i myndigheters verksamhet

Regeringen har idag beslutat om att ge Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ett uppdrag om att ta fram en strategi för myndighetens arbete med att verka för att ungdomsperspektivet integreras i andra relevanta myndigheters verksamheter. I uppdraget ingår att bidra till bättre samverkan och samordning av statliga insatser som riktas till ungdomar.

Nationell delegation ska stärka kvaliteten på utbildning inom yrkesintroduktionsanställningar

En nationell delegation inrättas för att bidra till att utbildningen och handledningen inom yrkesintroduktionsanställningar för ungdomar håller hög kvalitet. Delegationen leds av ordförande Helen Ängmo som är överdirektör på Skolverket och ska bestå av ledamöter från de partsorganisationer som berörs.

Ny utredning ska se över rektorernas arbetssituation

Rektorernas roll som pedagogiska ledare måste stärkas. Regeringen tillsätter idag en utredning för att se över rektorernas arbetssituation. Utredare blir professor Olof Johansson.

Alla notiser
Apr 24
  • Deltar i Östliga partnerskapets toppmöte, Prag

  • Besök på Berättarministeriets skrivarverkstad, Stockholm

Regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor

Kontakta oss

Utbildningsdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Ansvarsområden
Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, ungdomspolitik, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning, jämställdhet, politik för det civila samhället och studiefinansiering.

Intervjuer och reportage


Här kan du läsa intervjuer och reportage med ministrarna och andra från departementets verksamhet.