Utbildningsdepartementet

English

Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar

En jämlik kunskapsskola med mer tid för varje elev är en viktig priortiering för regeringen när vårbudgeten presenteras idag. Därför satsar regeringen bland annat på fler speciallärare, stärkt elevhälsa, fler utbildningsplatser och en stärkt vuxenutbildning under mandatperioden.

Ministrar presenterar regeringens vårbudget

Onsdagen den 15 april presenterar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, regeringens vårbudget i Göteborg och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic i Helsingborg.

Regeringen lanserar nationellt kunskapscentrum om rasism

Regeringen presenterar i dag två insatser för att sprida de modeller som finns för att minska rekryteringen av människor till rasistiska organisationer. Göteborgs universitet kommer att få resurser för att skapa ett nationellt resurscentrum. Regeringen inrättar också ett forskningsprogram och utlyser medel till forskning om rasism.

Regeringen vill satsa på språkundervisning för bättre etablering

I vårändringsbudgeten och vårpropositionen presenterar regeringen flera förslag för att stärka språkundervisning för bättre etablering. Bland annat vill regeringen att studieförbunden ska kunna stärka asylsökandes kunskaper i svenska och kompetensutveckling samt att satsningar för fler sfi-lärare görs.

Alla notiser
Apr 21
Bild på vårbudgeten med rosett

Vårbudget

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.

Kontakta oss

Utbildningsdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Ansvarsområden
Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, ungdomspolitik, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning och studiefinansiering.