Utbildningsdepartementet

English

Gustav Fridolin bjuder in till pressträff inför budgetdebatten

Inför debatten om utbildningsutskottets betänkande den 19 december håller utbildningsminister Gustav Fridolin pressträff kl. 10.00 om skolan tillsammans med utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren.

Halvtidsöversyn av utbildningsstrategi för tillväxt

EU:s utbildningsministrar möts i Bryssel den 12 december. På dagordningen står bland annat en halvtidsöversyn av de högt prioriterade utbildningsdelarna inom EU:s tillväxtstrategi "Europa 2020". Sverige representeras på mötet av utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Regeringen står fast vid överenskommelse om en satsning på utbildning och forskning i Södertälje

Satsningen, det så kallade Södertäljepaketet, innebär ett centrum för utbildning och forskning och en fördubbling av antalet platser vid KTH Campus Södertälje mot idag, från 600 till 1200 fullt utbyggt 2020. Av de nya platser som föreslås tillföras universitet och högskolor i och med budgetpropositionen 2015 beräknar regeringen att KTH tillförs motsvarande 600 utbildningsplatser från 2018 för att möjliggöra detta.

Alla notiser
Dec 21

Kontakta oss

Utbildningsdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Ansvarsområden
Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, ungdomspolitik, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning, jämställdhet, politik för det civila samhället och studiefinansiering.