Utbildningsdepartementet

English

Helene Hellmark Knutsson på officiellt besök i Estland

Bild på Helene Hellmark Knutsson och Jevgeni Ossinovski Foto: Estninska utbildningsdepartementet

Den 28-29 oktober genomförde statsrådet Helene Hellmark Knutsson, tillsammans med kronprinsessparet, ett officiellt besök i Estland. Det välfyllda programmet innehöll bland annat en lunch hos Estlands president Toomas Hendrik Ilves och deltagande vid ett forskningsseminarium om Östersjöns havsmiljö.

Därtill träffade statsrådet sin estniske kollega, ministern för forskning och högre utbildning Jevgeni Ossinovski, för ett bilateralt möte. Samtalet rörde bland annat forskningssamarbete i den nordisk-baltiska kretsen och i EU, exempelvis Estlands bidrag till ESS och MAX IV i Lund. Hellmark Knutsson höll även ett anförande på Tartu universitet om Sverige som forskningsnation.

Budgeten för 2015

Torsdagen den 23 oktober presenterar regeringen sin budget för 2015. Utbildningsdepartementets del av budgeten omfattar utbildning och forskning, studiestöd, jämställdhet, politik för det civila samhället och ungdomspolik.

Regeringen utökar stöd till barnomsorg på kvällar, nätter och helger

För att stödja kommuner att i ökad omfattning erbjuda omsorg på kvällar, nätter och helger föreslår regeringen en satsning på 80 mnkr per år från och med 2015 på ett stimulansbidrag till kommunerna i den kommande budgetpropositionen. Satsningen mer än dubblerar det befintliga statsbidraget till kommunerna.

Journalisters säkerhet betonas av Sverige på Unescos styrelsemöte

Amelie von Zweigbergk Foto: Svenska Unescorådet

Nu pågår Unescos styrelsemöte i Paris. Amelie von Zweigbergk, Sveriges representant, framförde idag det svenska linjetalet. I talet gjordes en tydlig markering att press- och yttrandefrihet, och i synnerhet journalisters säkerhet, ligger högt på Sveriges agenda.

Alla notiser
Nov 1

Kontakta oss

Utbildningsdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Ansvarsområden
Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, ungdomspolitik, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning, jämställdhet, politik för det civila samhället och studiefinansiering.