Kommittéer under Utbildningsdepartmentets ansvarsområden

Från och med
 -
Till och med
Visar 1–20 av 127
 1. Uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet
  14 april 2014
 2. En nationell rymdstrategi
  11 april 2014
 3. Rektorernas arbetssituation inom skolväsendet
  11 april 2014
 4. Högskolans utbildningsutbud
  10 april 2014
 5. Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar
  9 april 2014
 6. Tilläggsdirektiv till Utredningen om utveckling av gymnasieskolans teknikprogram (U 2014:01)
  8 april 2014
 7. Tilläggsdirektiv till Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01)
  20 mars 2014
 8. Grundskoleutredning
  14 mars 2014
 9. Ett stärkt och självständigt civilsamhälle
  13 mars 2014
 10. Uppdrag om hur barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras
  26 februari 2014
 11. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  24 februari 2014
 12. Inrättande av ett skolforskningsinstitut
  27 januari 2014
 13. Utveckling av gymnasieskolans teknikprogram
  17 december 2013
 14. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02)
  26 november 2013
 15. Tilläggsdirektiv till Sfi-utredningen (U 2011:05)
  11 oktober 2013
 16. Nationell samordning av kliniska studier
  24 juni 2013
 17. Tilläggsdirektiv till kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. (U 2011:04)
  18 juni 2013
 18. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
  30 maj 2013
 19. Tilläggsdirektiv till Utredningen om män och jämställdhet (U 2012:10)
  15 maj 2013
 20. Tilläggsdirektiv till Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar (U 2012:08)
  7 maj 2013