Kommittéer under Utbildningsdepartmentets ansvarsområden

Från och med
 -
Till och med
Visar 1–20 av 130
 1. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av ett skolforskningsinstitut (U2014:02)
  2 juli 2014
 2. Offentlighetsprincipen i fristående skolor
  2 juli 2014
 3. Ledningsfunktioner i högskolan
  22 maj 2014
 4. Uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet
  14 april 2014
 5. En nationell rymdstrategi
  11 april 2014
 6. Rektorernas arbetssituation inom skolväsendet
  11 april 2014
 7. Högskolans utbildningsutbud
  10 april 2014
 8. Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar
  9 april 2014
 9. Tilläggsdirektiv till Utredningen om utveckling av gymnasieskolans teknikprogram (U 2014:01)
  8 april 2014
 10. Tilläggsdirektiv till Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01)
  20 mars 2014
 11. Grundskoleutredning
  14 mars 2014
 12. Ett stärkt och självständigt civilsamhälle
  13 mars 2014
 13. Uppdrag om hur barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras
  26 februari 2014
 14. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  24 februari 2014
 15. Inrättande av ett skolforskningsinstitut
  27 januari 2014
 16. Utveckling av gymnasieskolans teknikprogram
  17 december 2013
 17. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02)
  26 november 2013
 18. Tilläggsdirektiv till Sfi-utredningen (U 2011:05)
  11 oktober 2013
 19. Nationell samordning av kliniska studier
  24 juni 2013
 20. Tilläggsdirektiv till kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. (U 2011:04)
  18 juni 2013