Kommittéer under Utbildningsdepartmentets ansvarsområden

Från och med
 -
Till och med
Visar 1–20 av 136
 1. Tilläggsdirektiv till Ledningsutredningen (U 2014:11)
  27 april 2015
 2. Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell rymdstrategi (U 2014:10)
  23 april 2015
 3. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola
  9 april 2015
 4. Översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan
  1 april 2015
 5. Tilläggsdirektiv till Skolkostnadsutredningen
  1 april 2015
 6. Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
  26 mars 2015
 7. En attraktiv gymnasieutbildning för alla
  19 mars 2015
 8. Tilläggsdirektiv till Utredningen om högskolans utbildningsutbud
  9 mars 2015
 9. Tilläggsdirektiv till Yrkesprogramsutredningen (U 2014:01)
  23 februari 2015
 10. Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
  18 december 2014
 11. Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
  16 september 2014
 12. Redovisning av kostnader för skolväsendet på huvudmanna- och skolenhetsnivå m.m.
  11 september 2014
 13. Politisk information i skolan
  2 september 2014
 14. Tilläggsdirektiv till utredningen om en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (U 2014:03)
  25 juli 2014
 15. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av ett skolforskningsinstitut (U2014:02)
  2 juli 2014
 16. Offentlighetsprincipen i fristående skolor
  2 juli 2014
 17. Ledningsfunktioner i högskolan
  22 maj 2014
 18. En nationell rymdstrategi
  11 april 2014
 19. Rektorernas arbetssituation inom skolväsendet
  11 april 2014
 20. Högskolans utbildningsutbud
  10 april 2014