Kommittéer under Utbildningsdepartmentets ansvarsområden

Från och med
 -
Till och med
Visar 1–20 av 128
 1. Tilläggsdirektiv till Yrkesprogramsutredningen (U 2014:01)
  23 februari 2015
 2. Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
  18 december 2014
 3. Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
  16 september 2014
 4. Redovisning av kostnader för skolväsendet på huvudmanna- och skolenhetsnivå m.m.
  11 september 2014
 5. Politisk information i skolan
  2 september 2014
 6. Tilläggsdirektiv till utredningen om en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (U 2014:03)
  25 juli 2014
 7. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av ett skolforskningsinstitut (U2014:02)
  2 juli 2014
 8. Offentlighetsprincipen i fristående skolor
  2 juli 2014
 9. Ledningsfunktioner i högskolan
  22 maj 2014
 10. En nationell rymdstrategi
  11 april 2014
 11. Rektorernas arbetssituation inom skolväsendet
  11 april 2014
 12. Högskolans utbildningsutbud
  10 april 2014
 13. Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar
  9 april 2014
 14. Tilläggsdirektiv till Utredningen om utveckling av gymnasieskolans teknikprogram (U 2014:01)
  8 april 2014
 15. Tilläggsdirektiv till Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01)
  20 mars 2014
 16. Grundskoleutredning
  14 mars 2014
 17. Inrättande av ett skolforskningsinstitut
  27 januari 2014
 18. Utveckling av gymnasieskolans teknikprogram
  17 december 2013
 19. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02)
  26 november 2013
 20. Tilläggsdirektiv till Sfi-utredningen (U 2011:05)
  11 oktober 2013