Kommittéer under Utbildningsdepartmentets ansvarsområden

Från och med
 -
Till och med
Visar 1–20 av 131
 1. Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
  26 mars 2015
 2. En attraktiv gymnasieutbildning för alla
  19 mars 2015
 3. Tilläggsdirektiv till Utredningen om högskolans utbildningsutbud
  9 mars 2015
 4. Tilläggsdirektiv till Yrkesprogramsutredningen (U 2014:01)
  23 februari 2015
 5. Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
  18 december 2014
 6. Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
  16 september 2014
 7. Redovisning av kostnader för skolväsendet på huvudmanna- och skolenhetsnivå m.m.
  11 september 2014
 8. Politisk information i skolan
  2 september 2014
 9. Tilläggsdirektiv till utredningen om en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (U 2014:03)
  25 juli 2014
 10. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av ett skolforskningsinstitut (U2014:02)
  2 juli 2014
 11. Offentlighetsprincipen i fristående skolor
  2 juli 2014
 12. Ledningsfunktioner i högskolan
  22 maj 2014
 13. En nationell rymdstrategi
  11 april 2014
 14. Rektorernas arbetssituation inom skolväsendet
  11 april 2014
 15. Högskolans utbildningsutbud
  10 april 2014
 16. Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar
  9 april 2014
 17. Tilläggsdirektiv till Utredningen om utveckling av gymnasieskolans teknikprogram (U 2014:01)
  8 april 2014
 18. Tilläggsdirektiv till Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01)
  20 mars 2014
 19. Grundskoleutredning
  14 mars 2014
 20. Inrättande av ett skolforskningsinstitut
  27 januari 2014