Näringsdepartementet

English

Ministrar diskuterar EU:s digitala framtid

Ministerrådet ska diskutera den nya strategin för en digital inre marknad i EU. Syftet med handlingsplanen är att ge konsumenter och företag bättre tillgång till digitala varor och tjänster i hela EU. Statssekreterare Oscar Stenström deltar i mötet om inre marknad och industri i Bryssel den 28-29 maj.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, ordföranden för Sveriges Mjölkbönder Stefan Gård och ordföranden för LRF Mjölk, Palle Borgström i samband med högnivåmötet där handlingsplanen för att stärka mjölksektorn antogs. Foto: Regeringskansliet

Handlingsplan för Sveriges mjölkbönder

I dag kallade landsbygdsministern aktörer från mjölkbranschen för att diskutera den handlingsplan som aktörerna arbetat med under våren. Handlingsplanen är utgångspunkten för ett gemensamt arbete i syfte att långsiktigt stärka svensk mjölkproduktion.

SOU 2015:42 Koll på anläggningen på remiss

Den 19 december 2014 gav regeringen ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om järnvägens organisation att tidigarelägga redovisningen av delar av utredningens resultat. Delbetänkandet, SOU 2015:42 Koll på anläggningen, redovisades den 16 april 2015. Delbetänkandet är nu på remiss. Remissvaren ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 18 september 2015.

Regeringsuppdrag till Trafikverket för tyngre lastbilar på vägnätet

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att undersöka vilka delar av vägnätet som är lämpligt för 74-tons lastbilar. Tyngre lastbilar tillsammans med regeringens satsning på järnvägsunderhåll stärker det svenska näringslivets möjligheter till effektiva godstransporter i närtid. Dessa åtgärder kan rätt utförda även minska godstransporternas klimatpåverkan, ge fler jobb och stärkt konkurrenskraft.

Alla notiser

Näringsbloggen

är en bloggportal där tjänstemän skriver om arbetet på Näringsdepartementet och frågor inom:

Kontakta oss

Näringsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Synpunkter, idéer & frågor
Har du synpunkter, idéer eller frågor som faller inom Näringsdepartementets ansvarsområden?
Remisser
Läs om aktuella remisser från Näringsdepartementet och ta del av remissvar.