Näringsdepartementet

English
Sven-Erik Bucht när han samtalar med politikerna vid sammanträdesbordet. Sven-Erik Bucht vid onsdagens möte med politiker med regionalt utvecklingsansvar. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

Startskott för samarbete med regionala aktörer

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht träffade på onsdagen företrädare för den regionala tillväxtpolitiken från samtliga Sveriges regioner. Träffen var startskottet på ett kontinuerligt samarbete med fortlöpande dialoger mellan regional och nationell nivå.

Hållbart fiske i fokus på rådsmöte

EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts för att bland annat diskutera en ny förvaltningsplan för fisket i Östersjön. Det ryska importstoppet av livsmedel från EU ska också behandlas på rådsmötet som hålls i Bryssel den 26 januari. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige vid mötet.

Regeringen följer upp myndigheternas användning av it

Regeringen gav idag Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att fördjupa sitt arbete med jämförelser av de statliga myndigheternas it-kostnader. Uppdraget handlar bland annat om att ESV ska utarbeta förslag till regeringen på hur mätning och rapportering av de statliga myndigheternas it-användning kan utvecklas, och hur statsförvaltningens digitalisering kan följas upp.

Satsning på stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter

Regeringen har idag beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att i samråd med Boverket ta fram riktlinjer för så kallade stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer. Regeringens mål är att minst 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020.

Alla notiser

Kontakta oss

Näringsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Synpunkter, idéer & frågor
Har du synpunkter, idéer eller frågor som faller inom Näringsdepartementets ansvarsområden?
Remisser
Läs om aktuella remisser från Näringsdepartementet och ta del av remissvar.