Näringsdepartementet

English

Smidigare att ta cykeln från 1 september

Från och med i dag inför regeringen nya regler som ska förenkla för landets alla cyklister. För att underlätta framkomligheten kan kommunerna nu besluta om cykelöverfarter där cyklarna har företräde, medan bilarna har väjningsplikt. Det blir vidare tillåtet att cykla på körbanan med breda cykelfordon.

Startskott för en svensk flygstrategi

Den 26 augusti gick startskottet för arbetet med att ta fram en strategi för att stärka flygets konkurrenskraft i Sverige. Representanter från hela flygbranschen, myndigheter med flera samlades för att diskutera hur flygets konkurrenskraft kan stärkas.

- Flyget är ett viktigt redskap i regeringens politik för att skapa jobb och tillväxt i hela landet. Ny teknologi och industriell kompetens skapar också förutsättningar för en effektivare luftfart med minskad klimatpåverkan, sa statssekreterare Ingela Bendrot som ledde mötet.

Nationellt forum för skolans digitalisering

Regeringen har i dag fattat beslut om att ge Sveriges Kommuner och Landsting 500 000 kronor för att etablera ett Nationellt forum för skolans digitalisering. Forumet ska vara en mötesplats för dialog och samverkan mellan de aktörer som arbetar för att främja och underlätta digitaliseringen av skolan.

Förarintyg för vattenskoter utreds

I dag används vattenskotrar av personer i olika åldrar med blandade kunskaper om vilka bestämmelser som gäller när man befinner sig i allmän farled. En utredare ska undersöka om införandet av någon form av förarbevis är en lämplig åtgärd för att höja kunskapsnivån hos vattenskoteranvändare vad gäller sjöregler och beteende till sjöss samt miljöpåverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2014.

Ny forsknings- och testanläggning gynnar fordonsindustrin

I dag invigde statssekreterare Håkan Ekengren AstaZero, Active Safety Test Area, en ny forsknings- och testanläggning för att utveckla aktiva säkerhetssystem i fordon. AstaZero som ligger utanför Borås är världens första fullskaliga anläggning för trafiksäkerhet och byggd genom ett samarbete mellan industri, akademi och samhälle.

- Detta är stort för Västsverige och fordonsindustrin, men även för Sveriges position som ledande forskningsnation, säger Håkan Ekengren.

Alla notiser
Regeringen har fattat beslut om nationell transportplan 2014-2025. Vad händer i ditt län? Läs om detta, och ta del av beslutet i sin helhet:
Läs om regeringens arbete för att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

Kontakta oss

Näringsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Läs om Näringsdepartementets ansvarsområden nedan:
  • Ansvarsområde energi
  • Ansvarsområde it-politik
  • Ansvarsområde näringspolitik
  • Ansvarsområde regional tillväxt
  • Ansvarsområde transporter och infrastruktur
Synpunkter, idéer & frågor
Har du synpunkter, idéer eller frågor som faller inom Näringsdepartementets ansvarsområden?
Remisser
Läs om aktuella remisser från Näringsdepartementet och ta del av remissvar ca en vecka efter att remisstiden löpt ut.
På Näringsbloggen skriver tjänstemän om arbetet på Näringsdepartementet och om departementets sakfrågor.
Vad skapar attraktionskraft i din region? På bloggen Attraktionskraft Sverige kan du dela med dig av goda exempel.