Landsbygdsdepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Dialogmöte om nationellt skogsprogram

Regeringen har tagit beslut om etappmål i miljömålssystemet och presenterat en proposition om en svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett av etappmålen är att starta en dialogprocess för ett nationellt skogsprogram med intressenter som berörs av skogen och dess värdekedja. Därför bjuder nu landsbygdsministern in till ett dialogmöte om ett nationellt skogsprogram för Sverige den 24 april.

Sverige kräver bättre grisvälfärd i hela EU

Sverige har under många år drivit på för ett starkare djurskydd i hela EU. Nu skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson ett brev till kommissionär Tonio Borg för att EU-kommissionen ska se till att alla länder följer direktivet om skydd av grisar, och speciellt reglerna för svanskupering av grisar.

Diskussion om producentorganisationer för frukt och grönt

Nya regler för EU:s stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker var huvudfråga på jordbruksministrarnas möte i Luxemburg den 14 april. Stödet syftar till att öka konkurrenskraften genom förbättrad produktkvalitet, saluföring och miljöåtgärder.

65 miljarder för stärkt konkurrenskraft

Regeringen har idag fattat beslut om en strategi för användningen av Sveriges medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna för de kommande sju åren, 2014-2020, partnerskapsöverenskommelsen. Sammantaget handlar det om 65 miljarder kronor (Regionalfonden 16 mdr, Socialfonden 13 mdr, Landsbygdsprogrammet 36 mdr) för satsningar som har som främsta syfte att bidra till att uppnå EU2020-målen och stärka EU:s och Sveriges konkurrenskraft.
- En ökad samordning mellan EU:s fonder på både lokal, regional och nationell nivå är välkommet, det gör att vi kan samla resurserna och få större kraft i genomförandet. Jag vill därtill särskilt lyfta fram de stora satsningarna på bredband, service och på landsbygdens företag som görs och som kommer skapa bättre förutsättningar för att bo och verka på landsbygden, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Alla notiser

Landsbygdsdepartementet ansvarar för

landsbygdsfrågor vilket omfattar landsbygdsutveckling, jordbruk och miljöfrågor inom jordbruket, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, djurskydd, livsmedel, jakt och viltvård samt högre utbildning och forskning inom de areella näringarna.

Sverige - det nya matlandet


Regeringens vision om Sverige och maten.

Skogsriket - med värden för världen


Regeringens vision om Sverige och skogen.

Kontakta oss

Landsbygdsdepartementet work Fredsgatan 8 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 64 96
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!