Landsbygdsdepartementet

English
Kräftfiske Foto: Anna Kern/Johnér

Nyheter från Matlandet

Fem städer kan bli Årets Matlandethuvudstad 2015, 540 miljoner öronmärks till Matlandetprojekt i nya Landsbygdsprogrammet och svensk mat lyfts fram i London och New York. Det är exempel från augusti månads nyhetsbrev.

Fem finalister kan bli Årets Matlandethuvudstad

Nomineringar av städer och orter från hela Sverige har kommit in till tävlingen Årets Matlandethuvudstad 2015. Fem finalister är nu utsedda: Borgholm, Kristianstad, Linköping, Strängnäs och Växjö. Expertrådet meddelar vinnaren den 12 september.

Extrainsatt rådsmöte om ryska importstoppet av livsmedel

EU:s jordbruksministrar möts den 5 september i Bryssel med anledning av det ryska importstoppet av livsmedel och jordbruksprodukter från EU. Sverige representeras av statssekreterare Magnus Kindbom.

Satsningar på Matlandet i nya Landsbygdsprogrammet

Torsdagen den 28 augusti tog regeringen beslut om preciseringar om hur pengarna i Landsbygdsprogrammet ska användas. 540 miljoner kronor öronmärks för projekt inom Sverige - det nya matlandet.

Alla notiser

Landsbygdsdepartementet ansvarar för

landsbygdsfrågor vilket omfattar landsbygdsutveckling, jordbruk och miljöfrågor inom jordbruket, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, djurskydd, livsmedel, jakt och viltvård samt högre utbildning och forskning inom de areella näringarna.

Detta har regeringen gjort under mandatperioden.

Sverige - det nya matlandet


Regeringens vision om Sverige och maten.

Kontakta oss

Landsbygdsdepartementet work Fredsgatan 8 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-20 64 96
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ oss på Twitter!

Senaste publikationer