Utrikesdepartementet

English

Sverige finaniserar nytt regionalt center för handel i Afrika

Utbildningscentret, trapca Trade Facilitation Training Facility, riktar sig mot deltagare från hela Afrika, med särskilt fokus på de minst utvecklade länderna (MUL). Utbildningarna kommer att stödja deltagande länder i genomförandet av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om förenklade handelsprocedurer som syftar till att minska flaskhalsar och göra det enklare för företag att handla med varandra över gränserna.

Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

International Commission on Missing Persons blir internationell organisation

Utrikesminister Margot Wallström undertecknade i dag ett avtal som ombildar organisationen International Commission on Missing Persons (ICMP) till en internationell organisation.

ICMP strävar efter att säkra samarbetet mellan regeringar och andra myndigheter för att lokalisera och identifiera personer som försvunnit till följd av väpnade konflikter, brott mot mänskliga rättigheter, katastrofer och andra orsaker. Sverige har stött ICMP sedan dess tillkomst 1996 och har över åren bidragit med 31,5 miljoner kronor, utöver dessa bidrag kommer Sverige att stötta ICMP:s "Exit Strategy" på Västra Balkan med 17 miljoner kronor enligt avtal i november 2014.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Stöd till ansträngningar för att nå framåt i Syrien

EU:s utrikesministrar uttalande brett stöd för strategin för Syrien som tagits fram av FN-sändebudet Staffan de Mistura. de Mistura redovisade sina ansträngningar att söka "frysa" situationen i Aleppo i syfte att få slut på våldet och möjliggöra humanitära leveranser som ett första steg att trappa ned konflikten. Utrikesminister Margot Wallström deltog vid mötet.

Biståndsminister Isabella Lövin i rådet för utrikesfrågor. Foto: Jenny Lennung Malmqvist/Regeringskansliet

EU:s biståndsministrar diskuterar ny global utvecklingsagenda

I dag träffar biståndsminister Isabella Lövin EU:s biståndsministrar i Bryssel i rådet för utrikesfrågor. På dagordningen ligger den nya globala agendan för hållbar utveckling som världens ledare ska anta i september 2015.

UD-tjänstemannen Inga-Lill Åberg och William E. Moerner, en av årets kemipristagare. Foto: Taimi Köster/Regeringskansliet

Inga-Lill är Nobelattaché till en av årets kemipristagare

Nobelveckan innebär en något ovanlig syssla för några utvalda UD-tjänstemän. När Nobelpristagarna anländer till Stockholm tilldelas de en så kallad Nobelattaché. Attachén jobbar i vanliga fall på UD och konkurrensen om platserna är hård. Attachén fungerar som en assistent och hjälper på så vis pristagaren genom Nobelveckan.

Biståndsminister Isabella Lövin vid Föreningen för utvecklingsfrågors samtal om det framtida biståndet.  Foto: Veronica Nordlund, UD Biståndsminister Isabella Lövin vid Föreningen för utvecklingsfrågors samtal om det framtida biståndet. Foto: Veronica Nordlund, UD

Isabella Lövin i samtal om biståndspolitiken

Biståndsminister Isabella Lövin deltog när Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) bjöd in till samtal om regeringens planer på bistånds- och utvecklingsområdet. Biståndsministern lyfte bland annat fram FN:s generalsekreterares nya syntesrapport som presenterar visionerna för Post2015-arbetet med att formulera en ny global utvecklingsagenda.

- Nästa år är helt avgörande för hur världen ska klara av de stora utmaningar vi står inför. Världssamfundet ska anta en ny global agenda för utveckling och ett nytt klimatavtal. Dessa processer hänger intimt ihop. Därför ger 2015 oss unika möjligheter att påverka framtiden. Sverige kommer att ha en aktiv roll i detta arbete, säger Isabella Lövin

Alla notiser
Dec 20

Kontakta oss

Utrikesdepartementet work Gustav Adolfs torg 1 postal SE-103 39 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 76
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ UD på Twitter