Utrikesdepartementet

English
Carl Bildt på UI Foto: Veronica Nordlund/Regeringskansliet

Carl Bildt sammanfattade åtta år som utrikesminister

På åtta år har han hunnit möta 111 ministerkollegor runt EU:s utrikespolitiska rådsbord. Carl Bildts anförande på Utrikespolitiska institutet den 29 september sammanfattade åren som utrikesminister med avstamp i ett tal han höll på samma plats åtta år tidigare - när linjerna för den nya utrikespolitiken skulle dras upp.

Mycket är sig likt, men på några punkter har verkligheten tagit en annan riktning än vad som kunde förutspås. "I dag är utmaningarna i vårt närområde betydligt större och betydligt allvarligare än tidigare" säger Carl Bildt.

EU och Kanada ingår frihandelsavtal

EU och Kanada har nått en politisk överenskommelse om det bilaterala frihandelsavtalet CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Avtalet är det mest ambitiösa och heltäckande som någon av parterna hittills har ingått.

Tillkännagivandet skedde under toppmötet mellan EU och Kanada, som hölls i Ottawa den 26:e september 2014. Sverige var pådrivande för att EU skulle inleda förhandlingar med Kanada och har aktivt verkat för framsteg under förhandlingsprocessen.

Intensivt arbete i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Den 26 september avslutades MR-rådets 27:e session, efter tre veckors i intensivt arbete. Bland annat har över 30 resolutioner, ett antal tvärregionala anföranden, medförslagsställande och röstförklaringar förhandlats.

Kampen mot ebola

Sedan våren 2014 pågår ett ebolautbrott i Västafrika, där Liberia, Sierra Leone och Guinea är särskilt drabbade. Utbrottet eskalerade kraftigt under augusti månad. Bedömningen i dagsläget är att antalet smittade fördubblas var tredje vecka. Ett antal initiativ tas nu på högsta politiska nivå globalt för att stödja de drabbade länderna.

FN:s generalförsamling Foto: UN Photo/Mark Garten

Klimatfrågan i fokus vid FN:s generalförsamling

Tisdagen den 16 september inledde FN:s generalförsamling sin 69:e session. Mellan 16 september och 1 oktober samlas politiker, ambassadörer och ministrar från hela världen i FN:s generalförsamling i New York för att diskutera hela det spektrum av internationella frågor som ryms inom ramen för FN-arbetet. Vid sidan av programmet i FN genomförs en rad utrikespolitiska sidoaktiviteter och möten.

Förslag om åtgärder mot utländska stridande

Den årliga generaldebatten vid FN:s generalförsamling inleddes på onsdagen i New York, med tal av bland andra FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och USA:s president Barack Obama. Vid debatten närvarade bland andra statsminister Fredrik Reinfeldt, utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Hillevi Engström.

Överenskommelse om stabiliseringsinsats i Mali

Utrikesminister Carl Bildt avslutade på torsdagen sin medverkan vid FN:s generalförsamling i New York. Under eftermiddagen signerade Bildt ett så kallat memorandum of understanding mellan FN och Sverige, om Sveriges deltagande i FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA).
Foto: Christian Nilsson

FN:s vapenhandelsfördrag träder i kraft

Nu har den femtionde staten ratificerat FN:s vapenhandelsfördrag, Arms Trade Treaty (ATT). Det gör att fördraget nu kommer att träda i kraft. Detta högtidlighölls torsdagen 25 september vid en ceremoni i New York där Sverige representerades av ambassadör Mårten Grunditz.

Alla notiser
Okt 2

Kontakta oss

Utrikesdepartementet work Gustav Adolfs torg 1 postal SE-103 39 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 76
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ UD på Twitter