Utrikesdepartementet

English

Björling diskuterar Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Den 25 april bjuder handelsminister Ewa Björling in till diskussion med rubrik: Vad betyder handelsförhandlingarna mellan EU-USA för Sverige?
- EU och USA förhandlar för närvarande om att skapa världens största frihandelsområde. För Sverige innebär avtalet nya möjligheter för arbetstagare, konsumenter och företag, säger Björling.

Biståndsminister Hillevi Engström på IPCI 2014. Foto: Kristian Pohl Biståndsminister Hillevi Engström på IPCI 2014. Foto: Kristian Pohl

Sexuell och reproduktiv hälsa en rättighet

Idag samlas 400 parlamentariker, ministrar och representanter för det civila samhället i Stockholm för IPCI 2014, en internationell parlamentarisk konferens om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
- En hållbar utveckling är inte möjlig utan att flickor och kvinnor deltar och fullt inkluderas i samhället. Vi vet att ett lands ekonomiska tillväxt och social utveckling mångfaldigas om flickor och kvinnor ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, säger biståndsminister Hillevi Engström.

Det började i Kairo


1994 samlades världens ledare i Kairo för att komma överens om en gemensam agenda för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. IPCI 2014 som nu pågår i Stockholm markerar 20 år sedan Kairo och därmed slutet av det ursprungliga Kairo-mandatet. Nu ska en ny deklaration och en ny handlignsplan tas fram.
www.ipci2014.org
Carl Bildt i en intervju med Folha de São Paulo. Foto: Erik Zsiga/Regeringskansliet

Bildt besöker Brasilien

Utrikesminister Carl Bildts besök i São Paulo fortsatte på onsdagen. Förutom att träffa den brasilianska utrikesministern Luiz Figueiredo talade han också vid den stora konferensen NETmundial.

NETmundial anordnas av den brasilianska regeringen i samarbete med organisationerna CGI.br och /1Net. Målet är att komma fram till grundläggande principer och organisation för internets globala styrning. Sverige välkomnar arbetet med att samla alla inblandade aktörer - från näringsliv, stater och civilsamhälle.

Handelsministern tillsammans med Petra Rosén på Swedish Steel Yachts AB. Foto: Karin Nylund/Regeringskansliet Handelsministern tillsammans med Petra Rosén på Swedish Steel Yachts AB. Foto: Karin Nylund/Regeringskansliet

Export på programmet i Gävle

Den 22 april besökte handelsminister Ewa Björling Gävle för att delta i ett exportseminarium och träffa företagare.

Bland annat besökte Ewa Björling Swedish Steel Yachts AB, ett familjeföretag som gått tillbaka till vikingatidens sätt att bygga båtar och har nu patent på superlätta stålbåtar som drivs med laddturbiner.

Biståndsminister Hillevi Engström berättar om Sveriges transparensarbete och vikten av öppenhet för förtroendet för biståndet. Foto: Sebastian Tham/Regeringskansliet

Transparens på agendan i Mexiko

Biståndsminister Hillevi Engström deltar i det Globala Partnerskapets högnivåmöte i Mexico City.

Globala Partnerskapets första högnivåmöte avslutades i Mexiko den16 april. Mötet har visat att intresset för frågor som rör effektivitet i det internationella utvecklingssamarbetet är stort, men att mycket fortfarande behöver göras för att uppsatta mål ska nås.
För att genomföra framtida utvecklingsmål behöver utvecklingsamarbetet ha ett tydligt fokus på vilka resultat som uppnås på landnivå, och hur de ska följas upp på internationell nivå. Det behöver genomföras på ett transparent sätt som möjliggör ansvarsutkrävande och i inkluderande partnerskap med bland annat civilsamhälle och näringsliv.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ukraina i fokus på EU:s rådsmöte för utrikes frågor

EU:s utrikesministrar fördömde agerandet av beväpnade grupper i de östra delarna av landet. De beslutade även att införa ytterligare riktade sanktioner mot individer samt ensidiga handelsförmåner för Ukraina.

Alla notiser
Apr 25
  • Deltar i Lennart Meri Conference i Tallinn, Estland

  • Står värd för TTIP-seminarium på UD

  • Deltar vid De6th International Parliamentarians' Conference

Kontakta oss

Utrikesdepartementet work Gustav Adolfs torg 1 postal SE-103 39 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 76
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ UD på Twitter