Utrikesdepartementet

English

Utrikesministern i FN-högnivåpanel om humanitär finansiering

Utrikesminister Margot Wallström har tackat ja till en förfrågan från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att medverka i en högnivåpanel om humanitära finansieringsfrågor.

Sveriges generalkonsul Ann-Sofie Nilsson i samtal med företrädare för det palestinska civilsamhället under 1325-konsultationerna i Ramallah. Foto: Disa Kammars Larsson, Kvinna till Kvinna.

1325-konsultationer i Palestina och Demokratiska republiken Kongo

FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Som en del av processen att se över Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet genomför Utrikesdepartementet nu konsultationer med relevanta aktörer i konfliktländer och före detta konfliktländer.

Zainab Bangura, FN:s särskilda representant mot sexuellt våld i konflikter och utrikesminister Margot Wallström. Foto: Catarina Axelsson Zainab Bangura, FN:s särskilda representant mot sexuellt våld i konflikter och utrikesminister Margot Wallström. Foto: Catarina Axelsson

Sexuellt våld används som terrormetod i konflikter

FN:s särskilda representant mot sexuellt våld i konflikter, Zainab Bangura besökte under veckan Stockholm. Hon träffade bland annat utrikesminister Margot Wallström och statssekreterare Ulrika Modéer. Under mötet med Margot Wallström diskuterades bland annat våldsam extremism och det faktum att sexuellt våld i allt större utsträckning används som en terrormetod.

Isabella Lövin träffar representanter från Energia som jobbar för att föra in genderfrågor i energisektorn. Foto: Annika Flensburg Isabella Lövin träffar representanter från Energia som jobbar för att föra in genderfrågor i energisektorn. Foto: Annika Flensburg

Biståndsminister Isabella Lövin i New York på Sustainable Energy for All, SE4All

Biståndsminister Isabella Lövin är i New York där hon deltar i Sustainable Energy for All, SE4All:s, årliga forum. Lövin har ombetts att vara med i den rådgivande gruppen med bland andra Världsbankschefen Jim Kim, Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare och USA:s utrikesminister John Kerry.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Strategisk diskussion om EU:s gemensamma försvars- och utrikespolitik

På dagordningen för det gemensamma mötet står EU:s nya strategiska översyn och utvecklingen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström deltar i mötet som äger rum i Bryssel den 18 maj.

Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr besöker Sverige

Kommittén besöker Sverige 18-28 maj. Efter besöket överlämnar kommittén en rapport till regeringen med synpunkter och rekommendationer om hur behandlingen av frihetsberövade personer i Sverige kan förbättras.

Sverige välkomnar kommitténs sjätte besök i landet och ser fram emot en konstruktiv dialog om situationen för frihetsberövade personer.

Alla notiser
Maj 22
  • EU-nämnden, Stockholm

  • Träffar Peter Sutherland, SRSG för migration och utveckling

Kontakta oss

Utrikesdepartementet work Gustav Adolfs torg 1 postal SE-103 39 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 76
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ UD på Twitter