Utrikesdepartementet

English
Biståndsminister Hillevi Engström berättar om Sveriges transparensarbete och vikten av öppenhet för förtroendet för biståndet. Foto: Sebastian Tham/Regeringskansliet

Transparens på agendan i Mexiko

Biståndsminister Hillevi Engström deltar i det Globala Partnerskapets högnivåmöte i Mexico City.

Globala Partnerskapets första högnivåmöte avslutades i Mexiko den16 april. Mötet har visat att intresset för frågor som rör effektivitet i det internationella utvecklingssamarbetet är stort, men att mycket fortfarande behöver göras för att uppsatta mål ska nås.
För att genomföra framtida utvecklingsmål behöver utvecklingsamarbetet ha ett tydligt fokus på vilka resultat som uppnås på landnivå, och hur de ska följas upp på internationell nivå. Det behöver genomföras på ett transparent sätt som möjliggör ansvarsutkrävande och i inkluderande partnerskap med bland annat civilsamhälle och näringsliv.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ukraina i fokus på EU:s rådsmöte för utrikes frågor

EU:s utrikesministrar fördömde agerandet av beväpnade grupper i de östra delarna av landet. De beslutade även att införa ytterligare riktade sanktioner mot individer samt ensidiga handelsförmåner för Ukraina.

"Läget i landet är mycket spänt"

Carl Bildt besökte Ukraina 10-13 april.

Besöket började med att Bildt träffade landets premiärminister Arsenij Jatsenjuk. Vid mötet diskuterades hur Sverige och EU kan hjälpa Ukraina i den svåra situation som landet befinner sig i. Regeringen har förklarat att Sverige är beredda att ställa upp med lån till Ukraina. Redan idag får landet svensk hjälp på till exempel miljöområdet.

Bildt besökte södra Ukraina


Utrikesminister Carl Bildts besök i Ukraina fortsatte under helgen med att han besökte hamnstaden Odessa i södra delarna av landet. Där mötte han bland andra regionens guvernör Vladimir Nemyrovskyi och respresentanter för stadens civilsamhälle och näringsliv.

Engström till Mexiko City för högnivåmöte om effektivare bistånd

Idag reser biståndsminister Hillevi Engström till Mexiko City för att delta i Globala Partnerskapet för Effektivt Utvecklingssamarbetes högnivåmöte. Mötet handlar om hur världens samlade bistånd kan bli mer effektivt och hur exempelvis näringslivet kan involveras på ett bättre sätt. Mötet pågår den 15-16 april och samlar omkring 1500 politiska ledare, parlamentariker och representanter från civilsamhälle och näringsliv.

Amerikansk provsprängning 1952. Foto: The Official CTBTO Photostream

För nya steg mot en värld utan kärnsprängningar

Det fullständiga förbudet mot kärnsprängningar, CTBT, kom till 1996, men har ännu inte trätt i kraft. För det krävs att ytterligare åtta angivna länder tillträder avtalet. 2013 tillsatte provstoppsavtalsorganisationen, CTBTO, Group of Eminent Persons. En grupp med tidigare ministrar och högt uppsatta FN-tjänstemän från olika länder vars uppgift är att ge innovativa förslag som kan föra processen mot ett ikraftträdande av CTBT framåt. Idag träffar de både Carl Bildt och kabinettssekreterare Frank Belfrage.

På plats i Stockholm finns bl.a. Hans Blix, Italiens utrikesminister Federica Mogherini, William Perry, f.d. försvarsminister i USA och Lassina Zerbo, chef för CTBTO.

Handelsministern med ambassadör Gunnar Lund och företrädare för franska fackföreningar på ambassaden i Paris. Foto: Regeringskansliet Handelsministern med ambassadör Gunnar Lund och företrädare för franska fackföreningar på ambassaden i Paris. Foto: Regeringskansliet

Sikte mot det största handelsavtalet någonsin

Under torsdagen deltar handelsminister Ewa Björling i TTIP-konferensen "The Future of Transatlantic Trade" i Paris kring frihandelsförhandlingarna mellan USA och EU. TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership och har som syfte att skapa världens största frihandelsområde och på så sätt underlätta handeln mellan dessa två kontinenter.

Alla notiser
Apr 21

Kontakta oss

Utrikesdepartementet work Gustav Adolfs torg 1 postal SE-103 39 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 76
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ UD på Twitter