Utrikesdepartementet

English
Ban Ki Moon i FN:s generalförsamling Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Ebola och klimatet i fokus när FN:s generalförsamling samlas

Tisdagen den 16 september inledde FN:s generalförsamling sin 69:e session. Mellan 16 september och 1 oktober samlas politiker, ambassadörer och ministrar från hela världen i FN:s generalförsamling i New York för att diskutera hela det spektrum av internationella frågor som ryms inom ramen för FN-arbetet. Själva huvuddebatten (general debate) startar den 24 september. Vid sidan av programmet i FN genomförs en rad utrikespolitiska sidoaktiviteter och möten.

Temat för årets allmänna debatt är förhandlingarna om den nya utvecklingsagendan Post-2015 som ska ta vid när FN:s Millenniemål löper ut nästa år. ("Delivering on and Implementing a Transformative Post-2015 Development Agenda"). Men även klimatfrågan och ebolautbrottet i västra Afrika kommer att stå i fokus.

Generalförsamlingens ordförande för den 69:e sessionen är Ugandas utrikesminister Sam Kahamba Kutesa.

Bildt talade på demokratikonferens i Aten

Utrikesminister Carl Bildt var måndagen den 15 september en av paneldeltagarna vid en stor demokratikonferens i Greklands huvudstad Aten. Diskussionen fick en särskild innebörd med tanke på det svenska valet och dess resultat dagen före.

Avtalet mellan EU och Ukraina ratificerades

Europaparlamentet röstade i dag med stor majoritet för att ratificera associeringsavtalet mellan EU och Ukraina. Samtidigt ratificerade Ukrainas parlament avtalet. Omröstningarna skedde parallellt, och de bägge parlamenten var uppkopplade via videolänk.

Statsministern har begärt att bli entledigad

Statsminister Fredrik Reinfeldt har i dag begärt sitt entledigande hos riksdagens talman.

Utrikesminister Carl Bildt med nordiska och baltiska kollegor. F Utrikesminister Carl Bildt med nordiska och baltiska kollegor. Foto: Estlands utrikesministerium

Nordiskt-baltiskt uttalande om bortförd estnisk polis

Utrikesministrarna i de nordiska och baltiska länderna möttes den 11-12 september i Estlands huvudstad Tallinn. Situationen i Ukraina, Syrien och Irak var bland annat uppe till diskussion. Utrikesministrarna antog också ett gemensamt uttalande där de uttryckte djup oro över incidenten den 5 september, då en estnisk polis i tjänst bortfördes från estniskt territorium av rysk säkerhetstjänst. Carl Bildt representerade Sverige vid mötet.

Utvidgade sanktioner mot Ryssland

EU utvidgar idag sanktionerna mot Ryssland. Beslutet är en följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Ryska reguljära förband har förts in på ukrainskt territorium och inflödet av materiel och stridande personal har fortsatt över gränsen från Ryssland. Samtidigt består Rysslands olagliga annektering av Krim.

Alla notiser
Sep 17

Kontakta oss

Utrikesdepartementet work Gustav Adolfs torg 1 postal SE-103 39 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 76
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ UD på Twitter