Förvaltningschefens kansli

Förvaltningschefen

Förvaltningschefen ansvarar för att leda arbetet med att bereda Regeringskansliets anslag, samordna myndighetens kontakter med Riksrevisionen och utveckla och effektivisera myndigheten.

Förvaltningschefen är avdelningschef för Förvaltningsavdelningen men har sin organisatoriska placering i Statsrådsberedningen. Det innebär att ansvaret för Regeringskansliets administrativa utveckling är en del av Statsrådsberedningens uppgifter.

Förvaltningschefen har under statsministerns statssekreterare dessutom ett övergripande ansvar för Statsrådsberedningens administration och budget.

Personaldirektören

I förvaltningschefens kansli finns en personaldirektör som leder och samordnar det gemensamma personalarbetet i Regeringskansliet.

Förvaltningschefens kansli

Kansliets uppgift är att vara ett stöd till förvaltningschefen både i egenskap av förvaltningschef i Regeringskansliet och som chef för Förvaltningsavdelningen samt till personaldirektören. Därutöver bereder och samordnar kansliet frågor om utgiftsområde 1 (Rikets styrelse) i statsbudgeten och anslaget för Regeringskansliet.

Kansliet ger också stöd till Statsrådsberedningen i administrativa frågor och personalfrågor. Dessutom medverkar kansliet i en rad olika frågor om Regeringskansliets organisation, utveckling och effektivisering av myndigheter samt samordning av Regeringskansliets kontakter med Riksrevisionen.