Kommittéer

Vid behandling av viktiga aktuella frågor kan regeringen välja att tillsätta en utredning, en kommitté.

Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett beslutsunderlag kan tas fram. Det kan till exempel handla om stora övergripande avgöranden som kommer att påverka det svenska samhället under lång tid, eller om tekniskt komplicerade frågor.

Inför ett sådant beslut kan regeringen välja att tillsätta en utredning som ska utreda frågan. En sådan utredning eller kommitté belyser en fråga enligt de riktlinjer, direktiv, som regeringen lämnar. Direktiven talar om vilken fråga som ska utredas, vilka problem som ska lösas och när utredningen ska vara färdig.

När kommittén är klar publiceras resultatet i ett eller flera betänkanden i serien Statens offentliga utredningar (SOU).

Frågor om kommittéer

Frågor om pågående utredningar besvaras av respektive kommitté eller det departement som kommittén hör till. Ring till Regeringskansliet, telefon växel 08-405 10 00.