Nationella experter vid EU:s institutioner

Drygt 1 200 svenskar är i dag verksamma vid någon EU-institution. Av dessa arbetar ett 60-tal som nationella experter utsända av en svensk arbetsgivare inom offentlig förvaltning.

Bild på kommissionsbyggnaden Berlyamont EU-kommissionen. Foto: Teo Zetterman

Det går också att tillfälligt tjänstgöra vid EU:s institutioner som nationell expert. I dag arbetar ett 60-tal svenskar som nationella experter, främst vid kommissionen men också på rådet och Europaparlamentet. Nationella experter finns även vid EU:s decentraliserade myndigheter som till exempel Europeiska försvarsbyrån, Europeiska byrån för sjösäkerhet och Europeiska miljöbyrån.

Det nationella expertprogrammet är ett sätt att bredda kompetensen inom institutionerna samtidigt som medlemsländerna får insyn i arbetet och möjlighet att aktivt medverka till utformningen av gemenskapspolitiken.

Expertens lön betalas av den svenska arbetsgivaren medan EU-institutionen betalar traktamente. Tjänstgöringsperioden är från ett till maximalt fyra år.