Från och med
 -
Till och med
Visar 1-25 av de 80 senaste notiserna

Regeringen beviljar medel till Karolinska institutet för behandling av psykisk ohälsa

Regeringen har beslutat att tilldela Karolinska institutet 5 miljoner kronor för ett projekt om behandling av psykisk ohälsa inom primärvården. Projektet syftar till att genom primärvården göra evidensbaserad psykologisk behandling tillgänglig för personer med mild till måttlig psykisk ohälsa.

Trygghetssystemen utreds ur ett internationellt perspektiv

En särskild utredare ska göra en översyn av vilka som ska omfattas av de svenska sociala trygghetssystemen. Detta för att underlätta samordningen av social trygghet för personer som rör sig till eller från Sverige. Sedan den förra översynen gjordes har bland annat människors och företags rörelsemönster ändrats och nya EU-regler tillkommit.

Arbetsgivarnas sjuklönekostnader sänks

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det nuvarande högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader ersätts av en ny ersättning. Syftet är att minska den kostnad arbetsgivarna har för sjuklön.

Verksamheter i Gnesta som hjälper arbetslösa till arbete

Foto: Regeringskansliet

Måndagen den 16 juni besökte Ulf Kristersson Slussen och Lilla återbruket i Gnesta kommun, båda verksamheter som arbetar för att hjälpa arbetslösa att komma tillbaka till arbete och egen försörjning.

Ulf Kristersson besökte Växjö Samordningsförbund

Foto: Regeringskansliet

Den 9 juni besökte Ulf Kristersson Växjö Samordningsförbund, som bland annat arbetar med att hjälpa personer som står utanför arbetsmarknaden att få sysselsättning.

Ulf Kristersson talade om psykisk ohälsa

Foto: Regeringskansliet

Den 22 maj talade Ulf Kristersson på Dagens Medicins Psykiatridag i Stockholm om bland annat balansen mellan arbetsliv och vanligt liv samt vad vi nu borde göra för att mota 2000-talets psykiska ohälsa.

Ulf Kristersson besökte Anderstorp

Foto: Regeringskansliet

Den 9 maj besökte socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson Erlandssons Metallfabrik i Anderstorp, ett företag med omkring 35 anställda, varav vissa tidigare har stått långt från arbetsmarknaden.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

I promemorian föreslås att det nuvarande högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader ersätts av en ny ersättning för höga sjuklönekostnader.

Socialförsäkringsministern besökte Kalix

Fredagen den 11 april besökte Ulf Kristersson Kalix kommun för att lyssna på erfarenheter från en särskild metod för att både minska antalet sjukskrivna och för att den sjukskrivna snabbare ska komma tillbaka till arbete. På bilden syns Ulf Kristersson och två av kommunens medarbetare.

Bättre förutsättningar för socialförsäkringens allmänna ombud ska utredas

Regeringen beslutade i maj 2013 att låta en särskild utredare analysera behovet av en förstärkt tillsyn över socialförsäkringen utöver den tillsyn som utövas i dag. I dag har regeringen beslutat att utredaren även ska överväga hur det allmänna ombudet för socialförsäkringen kan ges bättre förutsättningar för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Utredning om ansvar för försäkringsmedicinska utredningar

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till hur behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar inom relevanta socialförsäkringsområden ska tillgodoses.

Propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor

I propositionen föreslås bland annat att det ska ges utökade möjligheter till ränteuttag för sjukersättning som återbetalas enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Socialförsäkringsministern besökte Siljansnäs

Torsdagen den 13 mars besökte Ulf Kristersson Siljansnäsresursen i Siljansnäs i Dalarna för att få mer kunskap om hur man arbetar med att minska utanförskapet och öka sysselsättningen i grupper som står långt från arbetsmarknaden

Nytt stöd till arbetsgivare för rehabilitering av anställda

Idag har regeringen fattat beslut om ett nytt ekonomiskt stöd som underlättar för arbetsgivare att ta sitt rehabiliteringsansvar. Stödet - som ersätter de tidigare bidragen till företagshälsovård - stöttar både arbetsgivare och sjukskrivna anställda i syfte att underlätta återgång i arbete. Stödet administreras och betalas ut av Försäkringskassan och träder i kraft den 1 april 2014

Ulf Kristersson besökte Socialförsäkringsklubben

Foto: Regeringskansliet

Måndagen den 10 februari besökte Ulf Kristersson Socialförsäkringsklubbens årsmöte i Stockholm för att prata om kvinnors sjukfrånvaro.

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken

För att skapa enhetlighet i fråga om ränteuttag inom socialförsäkringen samt med beaktande av relevanta förarbeten och befintlig lagstiftning, lämnas i denna lagrådsremiss förslag till utökade möjligheter till ränteuttag för sjukersättning som återbetalas enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 och tillämpas på återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

Regeringen och SKL överens - miljardsatsning på rehabilitering och förbättrade sjukskrivningar

Regeringen har idag kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en fortsättning på arbetet med att förbättra och kvalitetssäkra sjukskrivningsprocessen samt utöka möjligheten till rehabilitering för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta återgång till arbete. Överenskommelsen rymmer även fördjupade medicinska utredningar och fortsatt pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar (AFU).

Ulf Kristersson besökte utvecklingsenheten i Ånge kommun

Foto: Regeringskansliet

Måndagen den 9 december besökte socialförsäkringsministern utvecklingsenheten vid Ånge kommun för att träffa medarbetare som arbetar med unga arbetslösa och integrationsfrågor samt personer som driver projekt med syfte att vända en negativ befolkningsutveckling i kommunen. Ulf Kristersson besökte också "Posthuset", en tidigare postlokal som kommunen ska använda som företagshotell och till mässor.

Ulf Kristersson besökte Danderyds sjukhus

Foto: Regeringskansliet

Torsdagen den 5 december besökte socialförsäkringsministern Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken vid Danderyds sjukhus för att prata stressrehabilitering med medarbetare och en patient.

Socialförsäkringsministern besökte Horisont i Karlstad

Foto: Regeringskansliet

Onsdagen den 27 november besökte Ulf Kristersson Karlstad och Horisont, en verksamhet som tar hand om ungdomar mellan 16 och 24 år utan gymnasiebetyg.

Ulf Kristersson besökte Projektilen

Foto: Regeringskansliet

Onsdagen den 27 november besökte socialförsäkringsministern värmländska Kil och den ekonomiska föreningen Projektilen, en verksamhet som bland annat bedriver rehabilitering för personer i behov av arbetslivsträning.

Promemoria om ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning

För att skapa enhetlighet i fråga om ränteuttag inom socialförsäkringen samt med beaktande av relevanta förarbeten och befintlig lagstiftning, lämnas i promemorian förslag till utökade möjligheter till ränteuttag för sjukersättning som återbetalas enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014

Ulf Kristersson besökte Falkenberg den 7 november

Foto: Regeringskansliet

Socialförsäkringsministern besökte Falkenberg och träffade företagare i fönster-, glass- och restaurangbranschen för att diskutera unga människors väg in på arbetsmarknaden.

Foto: Roger Dahlberg/Regeringskansliet

Regeringen presenterar tre rapporter om kvinnors sjukfrånvaro

Idag presenterar regeringen tre rapporter, initierade av socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, om kvinnors sjukfrånvaro. Rapporterna visar bland annat att orsakerna till kvinnors höga sjukfrånvaro är komplicerad och att risken för sjukskrivning bland mammor ökar framför allt efter andra barnet.

Socialförsäkringsministern på Sjuhärads Samordningsförbund

Foto: Regeringskansliet

Ulf Kristersson inledningstalade på Sjuhärads Samordningsförbunds konferens i Borås den 23 oktober.