Folkhälsa

Utredare ser på hur EU:s tobaksproduktdirektiv kan genomföras

En särskild utredare ska bland annat se på vilka anpassningar som är nödvändiga för att genomföra EU:s direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter. Det beslutade regeringen den 10 juli.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Maria Larsson tog emot betänkande från Alkoholleveransutredningen

I dag tog barn- och äldreminister Maria Larsson emot betänkandet "Privat införsel av alkoholdrycker, Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik". I samband med överlämnandet höll utredaren Jörgen Hettne en pressträff där även Maria Larsson medverkade.

Folkhälsomyndigheten utbildar och informerar om kontrollköp

Folkhälsomyndigheten ska utbilda och informera om möjligheten att kontrollköpa folköl och tobak i butik. Myndigheten tar fram utbildnings- och informationsmaterial för att utbilda länsstyrelserna så att dessa i sin tur kan utbilda kommunerna. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juni 2015. Det beslutade regeringen den 12 juni.

EU diskuterar gemensam upphandling av vacciner

Gemensam upphandling av vacciner inom EU är en av frågorna som kommer att diskuteras på ministerrådet för sysselsättning, sociala frågor, hälsa och konsument (EPSCO) den 19-20 juni. Från Socialdepartementet deltar statssekreterare Lena Furmark.

Åtgärdsprogram 2014 för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Konsumtionen av alkohol och tobak minskar i befolkningen och få unga provar cannabis. Det är några av trenderna som konstateras i regeringens åtgärdsprogram för alkohol- , narkotika- , dopnings-, och tobakspolitiken för 2014. Ett uppföljningssystem finns nu på plats och resultaten börjar komma.

Alla notiser
Detta har regeringen gjort inom folkhälsa under mandatperioden 2010-2014.