Folkhälsa

Folkhälsomyndigheten utbildar och informerar om kontrollköp

Folkhälsomyndigheten ska utbilda och informera om möjligheten att kontrollköpa folköl och tobak i butik. Myndigheten tar fram utbildnings- och informationsmaterial för att utbilda länsstyrelserna så att dessa i sin tur kan utbilda kommunerna. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juni 2015. Det beslutade regeringen den 12 juni.

EU diskuterar gemensam upphandling av vacciner

Gemensam upphandling av vacciner inom EU är en av frågorna som kommer att diskuteras på ministerrådet för sysselsättning, sociala frågor, hälsa och konsument (EPSCO) den 19-20 juni. Från Socialdepartementet deltar statssekreterare Lena Furmark.

Åtgärdsprogram 2014 för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Konsumtionen av alkohol och tobak minskar i befolkningen och få unga provar cannabis. Det är några av trenderna som konstateras i regeringens åtgärdsprogram för alkohol- , narkotika- , dopnings-, och tobakspolitiken för 2014. Ett uppföljningssystem finns nu på plats och resultaten börjar komma.

Antibiotikaresistens ökar - Sverige driver på globalt samarbete

Antalet fall av bakterieinfektioner som inte går att behandla med de vanligaste antibiotikatyperna har nått alarmerande nivåer på flera håll i världen. Detta konstaterar WHO i rapporten "Global report on surveillance 2014" som regeringen har gett särskilt stöd till.

-Äntligen börjar vårt arbete för att öka omvärldens uppmärksamhet kring antibiotikaresistens ge resultat, säger socialminister Göran Hägglund i en kommentar.

Vid en webbsänd presentation onsdagen 7 maj kl. 13.00-14.30 berättar en panel av experter om rapporten.

Berusade personer till sjukvården istället för till polisarresten

Regeringen vill öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att under 2014 fördela 35 000 000 kronor för att stödja ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Uppdraget ingår i en treårig satsning under perioden 2014-2016.

Alla notiser
Detta har regeringen gjort inom folkhälsa under mandatperioden 2010-2014.