Folkhälsa

Berusade personer till sjukvården istället för till polisarresten

Regeringen vill öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att under 2014 fördela 35 000 000 kronor för att stödja ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Uppdraget ingår i en treårig satsning under perioden 2014-2016.

Sverige och USA motsätter sig legalisering av narkotika

Under högnivåmötet i FN:s narkotikakommission sammankallade USA:s och Sveriges regeringar till ett möte mellan en grupp länder som verkar för att bevara de befintliga tre FN-konventionerna om narkotikakontroll och att främja ett folkhälsoperspektiv på narkotikaproblemet. Mötet leddes av USA:s chef för den nationella narkotikakontrollmyndigheten Michael Botticelli och Sveriges barn- och äldreminister Maria Larsson.

E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument

En särskild utredare ska göra en översyn av relevanta delar av regelverket för e-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juli 2014.

Folkhälsomyndigheten startar

Den 1 januari startade Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten tar bland annat över de uppgifter som Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet haft, samtidigt som de båda myndigheterna upphör.

Förslag om kontrollköp för att begränsa ungas tillgång till alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Regeringen föreslår i en proposition som lämnades till riksdagen den 12 december kontrollköp vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Kommunerna får genomföra kontrollköp inom ramen för sin tillsynsverksamhet kontrollera om den som säljer folköl, tobak eller receptfria läkemedel förvissar sig om att köparen är 18 år, och tillräckligt gammal för att få köpa dessa varor.

Alla notiser