Folkhälsa

Budget för folkhälsa 2015

Regeringen vill skapa förutsättningar för en god och mer jämlik hälsoutveckling för hela befolkningen. I budgetpropositionen för 2015 föreslås åtgärder för att minska de växande hälsoskillnaderna.

Regeringsbeslut möjliggör fler skyddsåtgärder mot ebola

I dag fattade regeringen beslut om att klassa Ebola som samhällsfarlig sjukdom. Risken för ett svenskt Ebolafall bedöms fortfarande som låg men beslutet gör det möjligt att vid en smitta vidta fler skyddsåtgärder.

Alla notiser