Folkhälsa

FN-konferens sätter fokus på hälsa och nutrition

Den 19-21 november pågår FAO:s och WHO:s gemensamma högnivåkonferens om nutrition i Rom, ICN2. Syftet med ICN2 är bland annat följa upp vad som hänt på området sedan FN:s första högnivåkonferens om nutrition hölls 1992 samt att lyfta upp nutritionsfrågorna på den internationella agendan.

Arne Ljungqvist skakar hand med Gabriel Wikström. Enligt Gabriel Wikström har Arne Ljungqvist bidragit till att ge Sverige blivit världsledande inom antidopingsarbetet. Foto: Regeringskansliet.

Antidopningsarbete belönas med regeringsmedalj

Regeringen har beslutat att tilldela professor Arne Ljungqvist Illis Quorum av tolfte storleken för sina utomordentliga insatser för en ren och hälsosam idrott fri från dopning.
- Professor Arne Ljungqvist har gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för idrotten men också för Sverige. Han har varit en viktig ambassadör för den svenska modellen med en stark lagstiftning mot dopning och en fri och ansvarstagande idrott, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

42 substanser kan klassas som narkotika

Socialdepartementet har fått en lista från Folkhälsomyndigheten med 42 substanser som myndigheten vill ska klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. För att regeringen ska kunna ta ett beslut om att klassa substanserna som narkotika eller hälsofarlig vara måste beslutet godkännas av EU-kommissionen. Kommerskollegium kommer därför få i uppdrag att begära EU-kommissionens tillstånd att klassa de föreslagna substanserna som narkotika eller hälsofarlig vara.

Budget för folkhälsa 2015

Regeringen vill skapa förutsättningar för en god och mer jämlik hälsoutveckling för hela befolkningen. I budgetpropositionen för 2015 föreslås åtgärder för att minska de växande hälsoskillnaderna.

Regeringsbeslut möjliggör fler skyddsåtgärder mot ebola

I dag fattade regeringen beslut om att klassa Ebola som samhällsfarlig sjukdom. Risken för ett svenskt Ebolafall bedöms fortfarande som låg men beslutet gör det möjligt att vid en smitta vidta fler skyddsåtgärder.

Alla notiser