Folkhälsa

Regeringsbeslut om narkotikaklassning av 42 substanser

Beslutet gäller 42 substanser som nu kommer att klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. En av dessa substanser är den verksamma beståndsdelen i Spice, som omskrivits i medier en längre tid.

- Det är mycket bra att regeringen idag fattat beslut om narkotikaklassning av ett flertal substanser, däribland den verksamma substansen i Spice, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister i ett pressmeddelande.

Regeringen stärker idrottsrörelsens folkhälsoarbete

Som ett led i regeringens mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation har regeringen beslutat att avsätta 500 000 kronor till Riksidrottsförbundet för att utveckla idrottsrörelsens arbete med folkhälsa.
- Att stärka och bidra till att utveckla idrottsrörelsens långsiktiga folkhälsoarbete är en investering och gynnar såväl idrottsrörelsen som hela samhället, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister.

Tre män vid ett podium pratar inför publik. Keiji Fukuda, biträdande generalsekreterare för WHO, folklhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson. Foto: Lena Katarina Johansson/Folkhälsomyndigheten

Antibiotikaresistens ska övervakas genom globalt program

Representanter från ett 30-tal länder ställde sig på onsdagen bakom ett förslag om att samarbeta för att utveckla ett globalt program för övervakning av resistenta bakterier.
- Det här sänder en tydlig signal om en gemensam vision och engagemang för att bromsa utbredningen av antibiotikaresistens i världen, säger Gabriel Wikström.

Diskussion om EU:s hjälpinsatser för eboladrabbade länder

EU:s hälsoministrar diskuterade kampen mot ebola och vad EU kan göra mer för att hjälpa de drabbade länderna. På rådsmötet den 1 december diskuterades också EU:s tillväxtstrategi med fokus på människors hälsa. Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström representerade Sverige vid mötet.

Hälsoaspekter på EU:s tillväxtstrategi diskuteras

EU:s hälsoministrar träffas på rådsmöte i Bryssel den 1 december. De ska då för första gången diskutera EU:s tillväxtstrategi med fokus på människors hälsa. Utöver det ska EU-kommissionen informera om ebolakrisen i Västafrika. Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström deltar i mötet.

Alla notiser