Folkhälsa

Budget för folkhälsa 2015

Regeringen vill skapa förutsättningar för en god och mer jämlik hälsoutveckling för hela befolkningen. I budgetpropositionen för 2015 föreslås åtgärder för att minska de växande hälsoskillnaderna.

Alla notiser