Folkhälsa

Flera hälsoministar från hela världen samlade i ett trapphus inomhus för fotografering Förutom Gabriel Wikström och Dame Sally Davis, deltog på mötet hälsoministrarna från Kina, Norge, Pakistan, Sydafrika, Sydkorea, Thailand, Tyskland, Zambia, USA samt vice hälsoministern från Brasilien. Foto: Morgan Eklund

Frukostmöte med världens hälsoministrar gav ministerdeklaration

Under det årliga mötet i Världshälsoförsamlingen bjöd på tisdagen 19 maj Gabriel Wikström tillsammans med professor Dame Sally Davis, CMO, Storbritannien, in till en ministerfrukost med syftet att lansera en allians av hälsoministrar med åtaganden om att genomföra den globala handlingsplanen mot antimikrobiell resistens. Mötet resulterade i en ministerdeklaration - ett "call to action".

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström:
- Det är en stor framgång att den här gruppen länder - stormakter och mindre länder, från alla världens hörn - samlas kring en tydlig väg framåt i denna avgörande fråga.

Socialstyrelsen kartlägger narkotikarelaterad dödlighet

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kartlägga narkotikarelaterad dödlighet. Det säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i en debattartikel.
-Socialstyrelsen ska utifrån befintliga data beskriva de bakomliggande orsakerna och annan relevant information om den grupp som avlidit av narkotika eller där narkotika varit en bidragande orsak, säger Gabriel Wikström

Bo G. Pettersson, Socialdepartementet, Paul Griffith, forskningsansvarig på European Monitoring Centre for Drugs and Drugaddiction och Maria Renström, Världshälsoorganisationen (WHO). Bo G. Pettersson, Socialdepartementet, Paul Griffith, forskningsansvarig på European Monitoring Centre for Drugs and Drugaddiction och Maria Renström, Världshälsoorganisationen (WHO). Foto: Lina Pastorek/Regeringskansliet

Sverige stöder WHO-konferens om skadliga hälsoeffekter av cannabis

Den 21 till 23 april genomför Världshälsoorganisationen (WHO) en expertkonferens om cannabis i Bro utanför Stockholm.
- Sverige stöder WHO med den här expertkonferensen eftersom vi vill att debatten om cannanbisanvändningens hälsoeffekter utgår från vetenskap och forskning, sa Per-Anders Sunesson, chef för enheten för familj och sociala tjänster, i sitt inledningstal.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Gabriel Wikström kommenterar förslag som förhindrar rökning

I dag skriver folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström en debattartikel om de tilläggsdirektiv som kommer att ges i den pågående tobaksutredningen. Syftet med utredningen är att göra tobakskonsumtion mindre attraktiv. Gabriel Wikström höll en pressträff där han kommenterar förslaget.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

"Samling för jämlik hälsa" - Temadag upptakt för kommission

Under våren avser regeringen tillsätta en kommission för jämlik hälsa. Som en upptakt till kommissionens arbete anordnar folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström temadagen "samling till jämlik hälsa".

Alla notiser