Mönsterås kommun berättade om utbyggt föräldrastöd för tonåringar

Värdet av ett fungerande föräldrastöd lyftes under Maria Larssons barnresa i Mönsterås den 15 februari. Kommunens politiker och tjänstemän diskuterade också den sociala barn-och ungdomsvården och arbetet med placerade barn.

Maria Larsson på möte med tjänsemän och politker från Mönsterås kommun -Det pågår ett arbete med brukarundersökningar bland barn och unga och det kan ge kunskap som vi kan använda i utvecklingsarbetet framöver, sa Maria Larsson vid mötet med Mönsterås kommuns politiker och tjänstmän. Foto: Regeringskansliet

Socialtjänstens utmaningar diskuterades

-Jag tror att det förebyggande arbetet går att utveckla mycket mer. Jag skulle gärna se att vi fick ner antalet placerade barn genom bland annat förebyggande insatser och föräldrastöd, sa Maria Larsson vid mötet med politiker och tjänstmän i Mönsterås kommun.

Frågor som diskuterades var bland annat hur socialtjänsten kan vara synligare och hur barnkompetensen ska finns med överallt.
Maria Larsson menade att socialtjänsten ofta får kritik för att de gör antingen för lite eller för mycket.
-Socialtjänsten ska känna att det finnas ett stöd för evidensbaserad praktik och utvecklingsfrågor, sa Maria Larsson.

Stödjer föräldrar under hela barnets uppväxt

Inom ramen för regeringens föräldrastödsstrategi pågår en rad olika utvecklingsprojekt i Kalmar län. Maria Larsson besökte föräldrastödssatsningen Värme & ramar, som erbjuder insatser till föräldrar under hela barnets uppväxt. Det handlar bland annat om parrelationsprogram, föräldrabokcirklar, aktiviteter med familjeverkstad för olika åldersgrupper och föräldrastöd för utlandsfödda föräldrar.

Mönsterås har byggt ut föräldrastödet till tonårsföräldrar. De arbetar utifrån synsättet att alla får ta del av föräldrastödet. Inte bara de som har problem.
- Föräldrastöd Värme och ramar är ett gott exempel på stöd till föräldrar under hela barnets uppväxt. Satsningen bidrar till föräldrars sociala nätverk och stabila parrelationer, för att ge barnet en god omsorg. Fantastiskt att ni byggt föräldrastödet till att gälla även tonårsföräldrar, sa Maria Larsson.

Regeringens nationella strategi för föräldrastöd

Den nationella strategin för föräldrastöd är en del av regeringens samlade långsiktiga satsning på att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och unga. Avsikten är att stimulera till lokal samverkan kring stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Strategin betonar att det är föräldrarna själva som är experter på sina barn. I första hand är det föräldrarnas och barnens behov som ska styra innehållet i det stöd som erbjuds. Det ska dessutom vara frivilligt att ta del av de möjligheter som erbjuds. Stödet, som ska utgå från forskning och erfarenhet, ska vara tillgängligt för föräldrarna fram tills dess att barnet fyller 18 år

Barnresor sedan december 2011

Sedan december 2011 har barn- och äldreministern gjort ett antal besök i landets kommuner på så kallade barnresor. Syftet med barnresorna är att lyssna in hur kommunerna arbetar med skyddet för barn och med barnrättsfrågor och att möta olika verksamheter som stödjer en trygg uppväxt för barn.