Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitiken syftar till att alla människor ska ha möjlighet att delta i arbetslivet.

Politikområdet omfattar bland annat frågor om matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen och Europeiska socialfonden.