Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken 3, 2015
2 april 2015

Arbetsmarknadsministern har ordet

Foto på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Vi har alla träffat dem.

Vårdbiträdet med en juristexamen. Taxichauffören med en doktorshatt hemma i byrålådan. Civilingenjören som arbetar på restaurang. Om man börjar ställa frågor om utlandsföddas utbildning och kvalifikationer blir det snabbt tydligt att många har jobb där deras kompetens inte tas tillvara.

Fler nyheter i korthet

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson hälsar på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och statssekreterare Erik Nilsson. LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson hälsar på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och statssekreterare Erik Nilsson vid trepartssamtal om snabbspår. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända genom trepartssamtal

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på svensk arbetsmarknad har regeringen inlett samtal med arbetsmarknadens parter om ett så kallat snabbspår in på arbetsmarknaden. Regeringen vill tillsammans med parterna och Arbetsförmedlingen hitta former och insatser för att på bästa sätt ta till vara värdefull kompetens hos de nyanlända genom matchning mot branschernas och företagens behov.

Ordning och reda på arbetsmarknaden en av regeringens prioriteringar för EU-arbetet

Statsminister Stefan Löfven har presenterat regeringens prioriteringar för arbetet inom EU under 2015. Ordning och reda på arbetsmarknaden, fler jobb och hållbar tillväxt samt jämställdhet i centrum är tre av regeringens övergripande prioriteringar för arbetet inom EU 2015.

Särskild utredare Anna Middelman överlämnade slutbetänkandet till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Regeringskansliet

Utredningen om nya utstationeringsregler har överlämnat sitt slutbetänkande

Utredningen om nya utstationeringsregler har överlämnat sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Betänkandet innehåller förslag på hur tillämpningsdirektivet till EU:s utstationeringsdirektiv ska genomföras i svensk rätt. Tillämpningsdirektivet innehåller åtgärder som ska möjliggöra att utstationerade arbetstagares rättigheter bättre kan skyddas samtidigt som onödiga hinder för friheten att tillhandahålla tjänster undanröjs.

Extern genomlysning av Arbetsförmedlingen

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och lämna förslag om utvecklingen av Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning. Statskontoret ska även analysera möjligheter och risker i myndighetens pågående förändringsarbete i dessa frågor, samt vid behov föreslå åtgärder som regeringen eller Arbetsförmedlingen bör vidta. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senaste den 29 februari 2016.

Drygt hälften av personer med funktionsnedsättning har arbete

Sysselsättningsgraden för personer som har en funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga var förra året 55 procent. Det är en stor skillnad mot befolkningen i stort, där 77 procent är sysselsatta. Det visar en rapport från Arbetsförmedlingen och SCB om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Arbetslösheten fortsätter att minska i långsam takt

Totalt 386 000 personer var inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i slutet på februari. Det är 19 000 färre än för ett år sedan. Arbetslösheten minskar, om än långsammare än tidigare. Det visar Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik för februari 2015.

Ojämn föräldraledighet bidrar till att kvinnor har svårare än män att uppnå höga löner

I Sverige har kvinnor svårare än män att uppnå de allra högsta lönerna. Detta så kallade glastak finns bland tjänstemän i både privat och offentlig sektor. IFAU visar i en ny rapport att glastaket hänger samman med kvinnors större uttag av föräldraledighet.

Ungas arbetsmiljö inspekteras

Varje år gör Arbetsmiljöverket en särskild inspektionsinsats av ungas arbetsmiljö och i år är hästnäringen som står i fokus. Under april till november kommer cirka 400 arbetsgivare inom hästnäringen att inspekteras av Arbetsmiljöverket. Målet är att granska arbetsmiljön för alla de unga som arbetar i branschen.

Inspektioner av företag på väg

Nu tar Arbetsmiljöverket ett samlat grepp om branscher där fordon och trafik är en del av arbetsmiljön. Tre inspektionssatsningar ska hjälpa till att sprida kunskap om riskerna i samband med arbetssituationer inom transportbranschen, som till exempel bilbärgning, varuleveranser och användning av fordon i tjänst.

Följ @arbetsmarkdep på Twitter

Ta del av det senaste som händer på Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområden genom att följa oss på Twitter.

Om nyhetsbrevet

En äldre kvinna och en yngre kvinna som går armkrok och ler. Foto: Folio

Nyhetsbrevet är till för dig som vill följa regeringens arbetsmarknadspolitik. Nyhetsbrevet publiceras en gång i månaden eller vid behov. Tipsa gärna medarbetare och vänner om nyhetsbrevet som ges ut av Arbetsmarknadsdepartementets kommunikationsfunktion.

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm
work08-405 10 00
e-post till departementet
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet.
Regeringens mål är att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.