Reportage, 26 november 2010

Sollentunapolisen i samverkan med Samhall

Onsdagen den 24 november besökte arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Sollentuna. Dagen inleddes med ett besök hos Polisen, där polismästare Lena Frylemo och kommissarie Owe Forsberg berättade om sitt samarbete med Samhall.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i rosa-röd kofta Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström
Polismästare Lena Frylemo, polisklädd Polismästare Lena Frylemo

- Syftet är att skapa möjligheter till arbete eller praktik för personer med funktionsnedsättning, sa Owe Forsberg. Hittills har det resulterat i att vi har två anställda från Samhall vid passexpeditionen. De har praktiserat en månad och därefter fått en ettårig anställning, som nu har förlängts med ytterligare ett år.
Samverkansprojektet, som fungerar mycket bra, började 2009 och fortsätter under 2011.
- Det handlar mycket om att berika verksamheten, sa Lena Frylemo.

Arbetsgivaren behöver få ökade kunskaper om Samhall, och att det inte är en belastning att anställa en person från Samhall, utan en tillgång.

Kommissarie Owe Forsberg, polisklädd Kommissarie Owe Forsberg

- Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att utforma en kampanj som ska beskriva för arbetsgivarna vilken verktygslåda Arbetsförmedlingen har och hur de kan bidra med både information och kunskapshöjande insatser.

Efter besöket hos Polisen träffade Hillevi Engström arbetssökande och jobbcoacher på Arbetsförmedlingen i Sollentuna.
- Jag hoppas kunna göra kontinuerliga besök på arbetsplatser i landet för att se hur man arbetar med funktionshindrade och andra som står långt bort ifrån arbetsmarknaden, sa arbetsmarknadsministern.