Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Regeringen förbjuder bisfenol A i barnmatsburkar

Regeringen beslutade i dag ett antal beslut för att kartlägga och åtgärda det hormonstörande ämnet bisfenol A. En åtgärd blir att förbjuda användningen av bisfenol A i förpackningar till livsmedel avsedda för barn under tre år. Vidare får Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda ett förbud mot användning i kvitton och biljetter. Därutöver kommer myndigheterna att kartlägga användningen i dricksvattenrör liksom i leksaker och barnartiklar.

Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket redovisade våren 2011 ett regeringsuppdrag om bisfenol A, BPA. Det konstaterades då att det råder en större osäkerhet än tidigare kring vad som är en säker nivå för exponering i låga doser. De föreslog därför en rad åtgärder, både för att öka kunskapen om förekomst och exponering och för skydda små barn mot exponering från kända källor.


-Föräldrar ska kunna känna sig trygga med de varor som barnen kommer i kontakt med i sin vardag. Av försiktighetsskäl agerar vi nu inom samtliga av de områden som myndigheterna bedömt vara av betydelse för små barns exponering, säger miljöminister Lena Ek.


Regeringen kommer att underrätta EU-kommissionen och medlemsstaterna om sin avsikt att förbjuda användningen av BPA i skyddsskikt i förpackningar för livsmedel avsedda för barn upp till tre år. I praktiken träffar förbudet främst lock till barnmatsburkar. Enligt myndigheternas redovisning är barnmaten på svensk marknad numera förpackad i BPA-fria förpackningar. Förbudet säkerställer att denna frivilliga avveckling av BPA blir permanent.


- EU borde i större utsträckning än i dag ta initiativ för att begränsa barns exponering för bisfenol A och andra kända hormonstörande ämnen. Jag tänker under våren ta upp frågan med EU-kommissionen och medlemsstaterna när vi diskuterar innehållet i EU:s kommande miljöhandlingsprogram, säger miljöminister Lena Ek.


Kemikalieinspektionen får tre månader på sig att utreda ett förbud mot användning av BPA i termopapper av visst slag, exempelvis biljetter, kvitton och kölappar. Ämnet används här i en form som kan överföras till och tas upp via huden.


Ytterligare ett användningsområde för BPA i Sverige är i material baserat på polyester, behandlat med epoxi, som används för renovering ("relining") av vattenrör. Befintliga rör beläggs på plats med ett insides lager av härdande plast. Hittills har det inte påvisats någon BPA i dricksvatten från renoverade rör. Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket ska nu kartlägga användningens omfattning och ämnets rörlighet. Därutöver ska Kemikalieinspektionen också kartlägga användningen i leksaker och barnartiklar.


Kontakt

Erik Bratthall
Pressekreterare hos Lena Ek
work 08-405 10 00
cell 072-743 31 57
e-post till Erik Bratthall
Jerker Forssell
Kansliråd
08-405 39 71