Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Ny kanslichef för Finanspolitiska rådet utsedd

Regeringen har idag utsett Joakim Sonnegård till kanslichef för Finanspolitiska rådet.

Joakim Sonnegård är född 1963 och är fil doktor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och kommer närmast från Copenhagen Economics, en nationalekonomisk konsultbyrå.


Under åren 1997-98 arbetade Sonnegård vid budgetavdelningen på Finansdepartementet. Mellan åren 1999-2004 var han bland annat politiskt sakkunnig vid Statsrådsberedningen och planeringschef åt statsministern. Han var under åren 2005-2007 kanslichef för Expertgruppen för miljöstudier (EMS). Åren 2007-2010 var han kanslichef för Kommissionen för hållbar utveckling samt för det klimatpolitiska sekretariatet vid Statsrådsberedningen.


Joakim Sonnegård kommer att tillträda tjänsten den 17 oktober 2011 och hans förordnande gäller till och med 2017.


Finanspolitiska rådet är en myndighet under regeringen och består av ett kansli. Kansliet har till uppgift att bistå det särskilda rådet vars uppgift är att gör en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Det särskilda rådet leds av ordförande Lars Jonung.


Kontakt

Daniel Valiollahi
Pressekreterare
work 08-405 10 00
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
work 08-405 10 00