Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 248 senaste notiserna

Chatta om yrkesintroduktion med Arbetsförmedlingen

Yrkesintroduktionsavtal är ett samlingsnamn för branschspecifika avtal om anställningar för individer utan tidigare erfarenhet i yrket. En del av arbetstiden används för utbildning och handledning. Samlad erfarenhet visar att en kombination mellan arbete och utbildning är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden. Idag, den 7 april klockan 15.30 anordnar Arbetsförmedlingen en chatt om yrkesintroduktionsanställningar.

Miljarder satsas på investeringar i tillväxt och sysselsättning

Socialfonden ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Det övergripande målet för Socialfonden i Sverige är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. Regeringen föreslår hur 13 miljarder kan investeras under 2014-2020 i Socialfondens fjärde programperiod i Sverige.

Socialfonden 2014-2020


I regeringens förslag till EU-kommissionen har utrymmet för nationella satsningar blivit större, privat medfinansiering har möjliggjorts och fokus på att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv tydliggjorts.

Investeringar i tillväxt och sysselsättning


Under perioden 2014-2020 kommer hela Sverige att omfattas av strukturfondsprogram inom målet för investeringar i tillväxt och sysselsättning. Totalt omfattar programmen 29 miljarder kronor, varav cirka 16 miljarder från regionalfonden (ERUF) och cirka 13 miljarder från socialfonden (ESF).

Det ska vara lätt att göra rätt i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Utredningen mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten har idag lämnat sitt betänkande till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Betänkandet innehåller flera förslag, bland annat förslag till förenklingar i det komplexa regelverket som styr verksamheten med arbetsgivarstöd och övriga program.

Bernt Nilsson tf. generaldirektör för Arbetsmiljöverket

Bernt Nilsson, Arbetsmiljöverket. Foto: Arbetsmiljöverket

Regeringen har i dag utsett Bernt Nilsson till tillförordnad generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Han är i dag verksam som tillsynschef på Arbetsmiljöverket och tillträder sin tjänst som tf. generaldirektör den 17 mars 2014.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Svantesson: Fler kvinnor på arbetsmarknaden ger ökad tillväxt

Sysselsättning och tillväxt i EU stod på agendan för arbetsmarknadsministrarnas möte i Bryssel den 10 mars. Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson representerade Sverige på mötet.

Nytt nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken

Nu finns ett nytt nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken tillgängligt för läsning. Nyhetsbrevet ger sammanfattningar om initiativ och åtgärder på arbetsmarknadsområdet.

I detta nummer intervjuas Mikael Johansson från Ljungby kommun, som är den första av landets kommuner att börja arbeta med yrkesintroduktionsanställningar.

Foto: Regeringskansliet

Ministertrio på jobbturné till Hallsberg och Västerås

Onsdagen den 19 februari besökte arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, integrationsminister Erik Ullenhag och migrationsminister Tobias Billström Posten i Hallsberg och ABB i Västerås. De tre ministrarna samverkar kring hur fler utrikes födda ska komma i arbete. En del av det arbetet är en gemensam jobbturné.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Hearing för partnerskapsöverenskommelsen

Den 5 februari 2014 klockan 9-12 hålls den andra och sista hearingen för den svenska partnerskapsöverenskommelsen 2014-2020. Syftet med denna hearing är att diskutera partnerskapsöverenskommelsen i sin helhet.

Partnerskapsöverenskommelsen utgör en del av EU:s gemensamma strategiska ramverk för regionalfonden, socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden, och ingår i arbetet med Europa 2020.

Foto på en röd arbetshjälm.

Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken

Den 31 januari 2014 publicerades ett nytt nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken. Nyhetsbrevet ger sammanfattningar om initiativ och åtgärder på arbetsmarknadsområdet.

Volvostegsdeltagare och Elisabeth Svantesson Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Unga lär sig jobbet på jobbet

I tisdags hölls ett inspirationsseminarium kring regeringens nya satsning på yrkesintroduktion. En förordning trädde ikraft den 15 januari som innebär att arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd för att anställa unga med yrkesintroduktionsanställning.