Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 258 senaste notiserna
Eskil Wadensjö har precis överlämnat betänkandet till Elisabeth Svantesson. Eskil Wadensjö, särskild utredare, och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Foto: Regeringskansliet.

Sällsynt att personal hyrs in där uppsagd personal har företrädesrätt till återanställning

Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning har i dag överlämnat sitt betänkande (SOU 2014:55) till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.
Utredningens uppdrag har i huvudsak varit att undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare, som tidigare har sagts upp, har företrädesrätt till återanställning enligt anställningsskyddslagen.

Genom olika genomförda undersökningar konstaterar utredningen att inhyrningar av personal från bemanningsföretag i sådana situationer är sällsynta.

Det arbetsmarknadspolitiska regelverket ska bli enklare

För att jobben ska komma fler till del är det viktigt att matchningen blir bättre och att Arbetsförmedlingens arbete blir träffsäkrare. Därför föreslås förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket som skapar förutsättningar för en effektivare verksamhet hos Arbetsförmedlingen.

Förslagen lämnas i en departementsskrivelse (Ds) från Arbetsmarknadsdepartementet som går ut på remiss i dag.

Det arbetsmarknadspolitiska regelverket ska bli enklare

För att jobben ska komma fler till del är det viktigt att matchningen blir bättre och att Arbetsförmedlingens arbete blir träffsäkrare. Därför föreslås förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket som skapar förutsättningar för en effektivare verksamhet hos Arbetsförmedlingen.

Förslagen lämnas i en departementsskrivelse (Ds) från Arbetsmarknadsdepartementet som går ut på remiss i dag.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson samtalar med LO:s representanter. Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson samtalar med LO:s representanter. Foto: Regeringskansliet.

Utvecklingstrender och strategiskt arbete för minskade risker i arbetslivet

Tisdagen den 17 juni samlades företrädare för arbetsmarknadens parter på Arbetsmarknadsdepartementet i Stockholm. Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson stod värd för ett samrådsmöte om arbetsmiljö.

Utredningsuppdrag om genomförande av tillämpningsdirektivet

Regeringen har i dag gett Utstationeringskommittén (A 2012:03) ett tilläggsuppdrag. Kommittén ska föreslå hur direktivet om tillämpning av utstationeringsdirektivet (tillämpningsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt i de delar som rör förbättrad tillgång till information om kollektivavtalsvillkor och entreprenörsansvar. Därutöver har en särskild utredare getts i uppdrag att föreslå hur övriga delar av direktivet ska genomföras i svensk rätt.

Frågor och svar från chatt om yrkesintroduktion.

Yrkesintroduktionsavtal är ett samlingsnamn för branschspecifika avtal om anställningar för individer utan tidigare erfarenhet i yrket. En del av arbetstiden används för utbildning och handledning. Samlad erfarenhet visar att en kombination mellan arbete och utbildning är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden. Den 26 maj anordnade Arbetsförmedlingen en chatt om yrkesintroduktionsanställningar. Läs frågorna och svaren i efterhand.

Den nordiska arbetsmarknaden firar 60 år

Statssekreterare Christina Ramm-Ericson

I dagarna är det 60 år sedan överenskommelsen om en gemensam nordisk arbetsmarknad undertecknades. För att uppmärksamma detta ordnar Nordiska Ministerrådet en jubileumskonferens på Island den 21 maj, där Sverige representeras av statssekreterare Christina Ramm-Ericson. Hon svarar här på några frågor om det nordiska samarbetet.

Sepiatonad bild på visselpipa. Foto: Corbis/Johnér Bildbyrå AB

Stärkt skydd för visselblåsare i arbetslivet

Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm, har i dag överlämnat ett betänkande till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Utredningen föreslår en ny arbetsrättslig lag som stärker skyddet för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Lagen ger rätt till skadestånd för arbetstagare som drabbas av repressalier på grund av sådana larm.

Elisabeth Svantesson håller sitt inledningsanförande. - En ökad globalisering och konkurrens och ett snabbare omvandlingstryck ställer högre krav på att organisationer ska vara flexibla, sa arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson på världsarbetsmiljödagen. Foto: Regeringskansliet.

Framtidens arbetsliv - utmaningar i tid och rum

Den svenska ILO-kommittén har anordnat ett seminarium i samarbete med Arbetsmiljöverket med anledning av World Day for Safety and Health at Work som äger rum den 28 april varje år. Åhörarna fick lyssna till aktuell forskning om bland annat det gränslösa arbetslivet och tekniken som driver utvecklingen framåt.

Elisabeth Svantesson, John Atherton, ordförande LEED och Yves Leterme bitr generalsekreterare i OECD

Internationellt nätverk för lokala jobbaktiviteter

Under torsdagen inleddes Forum on Partnerships and Local Governance i Münchenbryggeriet i Stockholm. Forumet som arrangeras av Arbetsförmedlingen tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, pågår till och med fredag.