Hulthén och Johansson gör det lätt för sig

Anneli Hulthén och Anna Johansson skyller på regeringen för att det byggs för lite bostäder i Göteborg. Men den gör precis det som behövs. Nu måste kommunerna också göra det, skriver Stefan Attefall och David Lega.

Orsakerna till bostadsbristen är enligt Hulthén och Johansson följande två: långa överklagandetider och avskaffade subventioner (GP Debatt 19/3). Att subventioner inte är lösningen bevisas väl av att vi haft tre sådana system under socialdemokratiskt styre på 1990- och 2000-talet. Trots det har vi byggt hälften av vad våra nordiska grannländer gjort. Dessa subventioner bidrog till snabbt stigande produktionskostnader, ökade vinster och ryckighet i bostadspolitiken. Det är sant att bostadsbyggandet sjönk strax efter att subventionerna togs bort. Men det lustiga är att det också sjönk i andra länder. Det visar att det låga bostadsbyggandet sammanfaller med internationella faktorer och att subventionerna inte har den effekt på byggandet som Anneli Hulthén vill tro.

Regeringen har genomfört en rad åtgärder för att förbättra förutsättningarna för byggande. Vi har en ny plan- och bygglag och en ny instansordning för överklaganden. Vi utreder hur vi kan korta vägen från beslutad detaljplan till färdigt bygge och vi ser över vilka konsekvenser det får för byggandet att kommunerna ställer egna egenskapskrav på det som byggs. Vi utreder också hur hyresrätten kan stärkas. Ett omfattande arbete pågår för att skapa goda långsiktiga spelregler.

Artikelförfattarna skriver att de ska sätta till alla klutar och finna nya vägar "att klara vårt mål för byggandet". Det är precis det vi gör nu. Och som kommunerna också måste göra.

Staten har en hemläxa att göra. Exempelvis är inte överklagandetiderna tillfredsställande. Därför har vi i dagarna ställt frågan till länsstyrelserna vad de kan göra för att bringa ned sina alltför långa handläggningstider. Men vi kan aldrig komma ifrån att det är kommunerna som sitter på planmonopolet och har bostadsförsörjningsansvaret. Att överklagandetiderna är långa är ett problem, men det är inte svaret på varför Göteborg inte bygger tillräckligt. Det är som ordspråket säger: när du pekar finger åt någon annan, kom ihåg att tre fingrar pekar på dig själv.