Reformer för att förhindra och bryta långtidsarbetslöshet

Utgiven:
17 september 2012

Typ:
Promemoria

Avsändare:
Arbetsmarknadsdepartementet

Sammanfattning

Regeringen satsar över 2,1 miljarder kronor kommande år (2013-2016) på att förhindra och bryta långtidsarbetslöshet.