Vitbok om de så kallade Stasiarkiven

Regeringen har lämnat över en skrivelse till riksdagen om hur Säkerhetspolisen arbetat när det gäller misstänkta fall av samröre med Stasi.

I vitboken redovisas hur många personer som varit misstänkta och vad som blivit resultatet av utredningarna. Dessutom innehåller skrivelsen vilka regler om sekretess som gäller hos Säkerhetspolisen och hos säkerhetstjänster i jämförbara länder. I vitboken förklaras även skälen för regeringens ställningstagande att dagens reglering inte bör ändras.

Läs mer i våra frågor och svar och i vitboken, Regeringens skrivelse 2011/12:67 Uppgifter hos Säkerhetspolisen om misstänkt samröre med Stasi.