Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

EU-ministern hoppas på mer demokratiskt EU

Imorgon söndag öppnas en ny dörr för EU:s 500 miljoner medborgare att påverka unionen direkt. När EU:s medborgarinitiativ träder i kraft den 1 april kommer EU-medborgare genom namninsamlingar med minst en miljon underskrifter att kunna uppmana EU-kommissionen att lägga fram lagförslag.

- EU är till för dess medborgare och ökad kontakt mellan medborgare och beslutsfattare måste prioriteras högre. Detta är ett steg i rätt riktning mot ett mer demokratiskt Europa, säger EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson.


Korta fakta om EU:s medborgarinitiativ:

  • Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå lagar på områden där EU har rätt att stifta lagar. Ett medborgarinitiativ måste få stöd från minst en miljon EU-medborgare från minst 7 av de 27 EU-länderna.
  • Senast tre månader efter att initiativet har lämnats in kommer EU-kommissionen att träffa organisatörerna bakom namninsamlingen. Beslutar EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag kommer Europaparlamentet och ministerrådet att ta ställning till det. Antas förslaget blir det en gällande lag. Om EU-kommissionen inte tänker ta till några åtgärder måste detta motiveras.

Kontakt

Simon Hedlin Larsson
070-308 44 06