Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Tobias Billström deltar vid EU:s ministerråd för de rättsliga och inrikes frågorna (RIF) i Bryssel

Torsdagen den 8 mars deltar migrationsminister Tobias Billström vid EU:s ministerråd för de rättsliga och inrikes frågorna (RIF) i Bryssel. Vid mötet kommer migrationsministern bland annat att delta i diskussioner om solidaritet mellan EU:s medlemsstater inom asylområdet.

- Solidaritet mellan medlemsstater är viktigt. Samtidigt är det också viktigt med en balans i diskussionen. De senaste åren har mycket fokus varit på situationen i medelhavsländerna. Att även andra medlemsstater, som till exempel Sverige, tar en stor del av ansvaret när det gäller att erbjuda skydd till asylsökande har det inte reflekterats särskilt mycket över, säger migrationsministern Tobias Billström och tillägger;


- Ett välfungerande gemensamt europeiskt asylsystem där asylsökande får sin ansökan prövad på ett likvärdigt sätt är i sig den viktigaste garantin för verklig solidaritet. Att leva upp till den gemensamma lagstiftningen är därför att visa solidaritet med andra medlemsstater.


Kontakt

Linda Norberg
Pressekreterare hos Tobias Billström