Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Billström till ministerråd i Luxemburg

Torsdag till fredag den 26-27 april träffas EU:s ministerråd för de rättsliga och inrikes frågorna (RIF) i Luxemburg.

Vid mötet kommer migrationsministern delta i diskussioner om bland annat det gemensamma europeiska asylsystemet och EU:s övergripande strategi för migration och rörlighet.


- Det är viktigt för oss att arbetet med det europeiska asylsystemet fortsätter och att regelverket blir humant och effektivt. Samtidigt står vi inför utmaningen att underlätta rörlighet mellan EU och omvärlden. Det är därför bra att EU:s migrationspolitik med den övergripande strategin för migration och rörlighet blir en tydligare del av utrikes- och utvecklingspolitiken, säger Tobias Billström.


Kontakt

Linda Norberg
Pressekreterare hos Tobias Billström