EU-representationens kontaktinformation

Växel work +32 2 289 56 11
Fax fax +32 2 289 56 00
Postadress postal Square de Meeûs 30, postal 1000 Bruxelles, Belgien

Ledning och samordning

Anders Ahnlid, ambassadör och ständig representant, myndighetschef, (Coreper II)
Telefon work +32 (0)2 289 56 45
Jan Olsson, ambassadör, biträdande ständig representant, (Coreper I)
Telefon work +32 (0)2 289 56 42
e-post till Jan Olsson
Inger Wahlstedt, assistent till ambassadör Ahnlid
Telefon work +32 (0)2 289 56 43
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 93 51
e-post till Inger Wahlstedt
Mina Hoffmann, assistent till ambassadör Olsson
Telefon work +32 (0)2 289 56 44
Mobiltelefon cell +32 (0)474 94 12 07
e-post till Mina Hoffmann
Anna-Karin Eneström, ambassadör, representant i kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
Telefon work +32 (0)2 289 56 57
e-post till Anna-Karin Eneström
Agneta Kellberg, kanslisekreterare och assistent till ambassadör Eneström
Telefon work +32 (0)2 289 56 07
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 82 98
e-post till Agneta Kellberg
Efraim Gómez, ambassadråd, (Antici)
Telefon work +32 (0)2 289 56 97
Mobiltelefon cell +32 (0)474 91 99 31
e-post till Efraim Gómez
Gustaf Lindgren, ambassadråd, (Mertens)
Telefon work +32 (0)2 289 56 38
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 93 59
e-post till Gustaf Lindgren
Sara Johannesson, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 23
Mobiltelefon cell +32 (0)478 44 03 27
e-post till Sara Johannesson
Stina Wikström, kanslisekreterare (Coreper II)
Telefon work +32 (0)2 289 56 36
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 25 05
e-post till Stina Wikström
Anna Hagström, assistent (Coreper I)
Telefon work +32 (0)2 289 57 68
Mobiltelefon cell +32 (0)475 92 95 52
e-post till Anna Hagström

Media och kommunikation

Martina Smedberg, pressråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 55
Mobiltelefon cell +32 (0)475 24 56 60
e-post till Martina Smedberg
Lisa Dahlén Jonsson, press- och kommunikationsansvarig (Coreper I)
Telefon work +32 (0)2 289 56 65
Mobiltelefon cell +32 (0)476 50 50 22
e-post till Lisa Dahlén Jonsson
Erik Pettersson, press- och kommunikationsansvarig (Coreper II)
Telefon work +32 (0)2 289 57 20
Mobiltelefon cell +32 (0)478 78 23 90
e-post till Erik Pettersson
Lotta Rönström, webb- och kommunikationsansvarig
Telefon work +32 (0)2 289 56 24
Mobiltelefon cell +32 (0)475 72 09 47
e-post till Lotta Rönström
Charlotta Erikson, besöksansvarig, internwebbsredaktör
Telefon work +32 (0)2 289 57 64
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 93 52
e-post till Charlotta Erikson

Utrikes- och säkerhetspolitiska frågor

Anna-Karin Eneström, ambassadör, representant i kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
Telefon work +32 (0)2 289 56 57
e-post till Anna-Karin Eneström
Agneta Kellberg, kanslisekreterare och assistent till ambassadör Eneström
Telefon work +32 (0)2 289 56 07
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 82 98
e-post till Agneta Kellberg
Carl Skau, ambassadråd, (Nicolaidis)
Telefon work +32 (0)2 289 56 37
Mobiltelefon cell +32 (0)475 70 03 04
e-post till Carl Skau
Ann Marie Bolin Pennegård, ambassadör
Telefon work +32 (0)2 289 56 56
Mobiltelefon cell +32 (0)473 94 45 81
e-post till Ann Marie Bolin Pennegård
Louise Calais, ministerråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 63
Mobiltelefon cell +32 (0)475 83 81 06
e-post till Louise Calais
Maria Sargren, ministerråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 34
Mobiltelefon cell +32 (0)477 55 22 73
e-post till Maria Sargren
Anders Stohr, ministerråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 42
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 83 91
e-post till Anders Stohr
Björn Arvidsson, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 21
Mobiltelefon cell +32 (0)476 90 72 71
e-post till Björn Arvidsson
Sofie Hillbom, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 22
Mobiltelefon cell +32 (0)474 91 99 33
e-post till Sofie Hillbom
Christina Johannesson, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 67
Mobiltelefon cell +32 (0)477 51 50 01
e-post till Christina Johannesson
Jenny Lennung Malmqvist, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 06
Mobiltelefon cell +32 (0)477 50 00 56
e-post till Jenny Lennung Malmqvist
Åsa Pehrsson, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 22
Mobiltelefon cell +32 (0)473 84 43 54
e-post till Åsa Pehrsson
Henric Råsbrant, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 57
Mobiltelefon cell +32 (0)472 84 05 54
e-post till Henric Råsbrant
Anna Valve, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 18
Mobiltelefon cell +32 (0)475 70 03 37
e-post till Anna Valve
Johan Ekerhult, förste ambassadsekreterare
Telefon work +32 (0)2 289 57 36
Mobiltelefon cell +32 (0)473 73 06 70
e-post till Johan Ekerhult
Jonatan Henriksson, förste ambassadsekreterare
Telefon work +32 (0)2 289 57 46
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 63 00
e-post till Jonatan Henriksson
Josefine Holmquist, förste ambassadsekreterare
Telefon work +32 (0)2 289 57 36
Mobiltelefon cell +32 (0)473 94 35 58
e-post till Josefine Holmquist
Gabriella Save, förste ambassadsekreterare
Telefon work +32 (0)2 289 58 42
Mobiltelefon cell +32 (0)477 55 21 93
e-post till Gabriella Save
Johan Sigroth, andre ambassadsekreterare
Telefon work +32 (0)2 289 57 04
Mobiltelefon cell +32 (0)479 84 80 92
e-post till Johan Sigroth
Gustaf Winstrand, andre ambassadsekreterare
Telefon work +32 (0)2 289 56 76
Mobiltelefon cell +32 (0)474 91 99 39
e-post till Gustaf Winstrand
Fredrik Nordin, handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 56 40
Mobiltelefon cell +32 (0)476 85 06 45
e-post till Fredrik Nordin
Caroline Torén, handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 57 73
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 92 86
e-post till Caroline Torén
Agneta Kellberg, kanslisekreterare och assistent till Anna-Karin Eneström, Louise Calais och Carl Skau
Telefon work +32 (0)2 289 56 07
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 82 98
e-post till Agneta Kellberg
Leila Berndtsson, assistent till Jonatan Henriksson, Henrik Råsbrant, Sofie Hillbom, Christina Johannesson och Anna Valve
Telefon work +32 (0)2 289 56 39
Mobiltelefon cell +32 (0)485 41 90 81
e-post till Leila Berndtsson
Ingrid Magnusson, assistent till Johan Sigroth, Jenny L. Malmqvist, Gabriella Save, Åsa Pehrsson, Fredrik Nordin, Johan Ekerhult och Maria Sargren
Telefon work +32 (0)2 289 58 41
Mobiltelefon cell +32 (0)474 94 16 91
e-post till Ingrid Magnusson
Sofia Stolpe, assistent till Ann Marie Bolin Pennegård, Anders Stohr, Josefine Holmquist, Gustaf Winstrand, Caroline Torén och Björn Arvidsson
Telefon work +32 (0)2 289 57 26
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 93 56
e-post till Sofia Stolpe
Odd Werin, konteramiral, representant i EU:s militärkommitté
Telefon work +32 (0)2 289 56 94
Mobiltelefon cell +32 (0)474 87 06 50
e-post till Odd Werin
Anders Olovsson, kommendör
Telefon work +32 (0)2 289 57 83
Mobiltelefon cell +32 (0)475 44 52 24
e-post till Anders Olovsson
Sven-Åke Asklander, överstelöjtnant
Telefon work +32 (0)2 289 58 32
Mobiltelefon cell +32 (0)475 44 52 25
e-post till Sven-Åke Asklander
Gudrun Carlsson, försvarsråd
Telefon work +32 (0)2 289 58 70
Mobiltelefon cell +32 (0)474 87 27 36
e-post till Gudrun Carlsson
Maria Gutensparr, försvarsråd
Telefon work +32 (0)2 289 58 31
Mobiltelefon cell +32 (0)475 79 49 89
e-post till Maria Gutensparr
Teresa Åhman, försvarsråd
Telefon work +32 (0)2 289 5774
Mobiltelefon cell +32 (0)475 73 72 73
e-post till Teresa Åhman
Gustaf Salomonsson, handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 56 77
Mobiltelefon cell +32 (0)474 87 28 66
e-post till Gustaf Salomonsson
Pernilla Biström, assistent till Odd Werin, Anders Olovsson, Sven-Åke Asklander, Gudrun Carlsson, Maria Gutensparr och Teresa Åhman
Telefon work +32 (0)2 289 58 33
Mobiltelefon cell +32 (0)477 55 21 91
e-post till Pernilla Biström

Europaparlaments- och interinstitutionella frågor

Josefin Simonsson Brodén, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 47
Mobiltelefon cell +32 (0)477 25 39 25
e-post till Josefin Simonsson Brodén
Arvid Palmkvist, handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 56 31
Mobiltelefon cell +32 (0)474 91 99 36
e-post till Arvid Palmkvist
Pia Bilting Bearfield, handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 57 05
Mobiltelefon cell +32 (0)475 82 50 02
e-post till Pia Bilting Bearfield
Stina Wikström, kanslisekreterare och assistent till Josefin Simonsson Brodén och Arvid Palmkvist
Telefon work +32 (0)2 289 56 36
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 25 05
e-post till Stina Wikström

Rätts- och inrikesfrågor, rättsliga ärenden

Åsa Webber, minister
Telefon work +32 (0)2 289 56 15
Mobiltelefon cell +32 (0)475 90 83 91
e-post till Åsa Webber
Åsa Carlander, rättsråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 59
Mobiltelefon cell +32 (0)477 50 07 20
e-post till Åsa Carlander
Sophie Dernelid, rättsråd
Telefon work +32 (0)2 289 58 90
Mobiltelefon cell +32 (0)474 91 99 37
e-post till Sophie Dernelid
Adrian Engman, rättsråd
Telefon work +32 (0)2 289 58 54
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 83 92
e-post till Adrian Engman
Jenny Janlöv, rättsråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 01
Mobiltelefon cell +32 (0)473 84 35 82
e-post till Jenny Janlöv
Annika Öberg, rättsråd
Telefon work +32 (0)2 289 65 04
Mobiltelefon cell +32 (0)476 55 55 25
e-post till Annika Öberg
Klara Jaeken, assistent till Åsa Webber, Åsa Carlander, Sophie Dernelid och Jenny Janlöv
Telefon work +32 (0)2 289 56 83
Mobiltelefon cell +32 (0)477 65 65 71
e-post till Klara Jaeken
Peder Valind, assistent till Adrian Engman och Annika Öberg
Telefon work +32 (0)2 289 56 60
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 23 36
e-post till Peder Valind

Inre marknadsfrågor

Erika Löfquist, förste ambassadsekreterare
Telefon work +32 (0)2 289 57 28
Mobiltelefon cell +32 (0)472 75 00 09
e-post till Erika Löfquist
Lotta Rönström, assistent till Erika Löfquist
Telefon work +32 (0)2 289 56 24
Mobiltelefon cell +32 (0)475 72 09 47
e-post till Lotta Rönström

Ekonomi- och finansfrågor

Patrik Granström, minister
Telefon work +32 (0)2 289 57 11
Mobiltelefon cell +32 (0)476 55 55 26
e-post till Patrik Granström
Urban Funered, minister
Telefon work +32 (0)2 289 56 93
Mobiltelefon cell +32 (0)475 26 59 27
e-post till Urban Funered
Julia Hagberg, ekonomiskt råd
Telefon work +32 (0)2 289 57 48
Mobiltelefon cell +32 (0)475 70 00 98
e-post till Julia Hagberg
Karin Knutsson, ekonomiskt råd
Telefon work +32 (0)2 289 58 46
Mobiltelefon cell +32 (0)475 26 59 28
e-post till Karin Knutsson
Eva Posjnov, ekonomiskt råd
Telefon work +32 (0)2 289 57 14
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 63 01
e-post till Eva Posjnov
Beata Wiberg, ekonomiskt råd
Telefon work +32 (0)2 289 56 70
Mobiltelefon cell +32 (0)475 71 13 88
e-post till Beata Wiberg
Kristina Johansson, assistent till Urban Funered, Julia Hagberg och Karin Knutsson
Telefon work +32 (0)2 289 56 30
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 92 96
e-post till Kristina Johansson
Pernilla Nilsson, assistent till Patrik Granström, Eva Posjnov och Beata Wiberg
Telefon work +32 (0)2 289 57 06
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 92 95
e-post till Pernilla Nilsson

Jordbruks- och fiskefrågor

Marianne Goffeng Raakil, lantbruksråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 58
Mobiltelefon cell +32 (0)476 57 57 51
e-post till Marianne Goffeng Raakil
Agneta Norgren, lantbruksråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 81
Mobiltelefon cell +32 (0)479 36 14 66
e-post till Agneta Norgren
Carina Folkeson Lillo, lantbruksattaché
Telefon work +32 (0)2 289 56 54
Mobiltelefon cell +32 (0)478 44 03 23
e-post till Carina Folkeson Lillo
Anton Andersson, handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 58 93
Mobiltelefon cell +32 (0)477 51 50 02
e-post till Anton Andersson
Eva Gråberg, assistent till Marianne Goffeng Raakil, Agneta Norgren, Elin Johnson, Anders Mankler och Anton Andersson
Telefon work +32 (0)2 289 56 87
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 92 94
e-post till Eva Gråberg

Miljöfrågor

Oskar Larsson, miljöråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 02
Mobiltelefon cell +32 (0)476 50 50 23
e-post till Oskar Larsson
Annika Nilsson, miljöråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 48
Mobiltelefon cell +32 (0)475 47 21 12
e-post till Annika Nilsson
Johan Pettersson, miljöråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 82
Mobiltelefon cell +32 (0)479 84 80 93
e-post till Johan Pettersson
Johanna Nylander, assistent till Oskar Larsson, Annika Nilsson och Johan Pettersson
Telefon work +32 (0)2 289 56 29
Mobiltelefon cell +32 (0)477 65 65 72
e-post till Johanna Nylander

Hälsofrågor

Thomas Allvin, hälsoråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 19
Mobiltelefon cell +32 (0)475 75 75 31
e-post till Thomas Allvin
Linda Gustavsson, assistent till Thomas Allvin
Telefon work +32 (0)2 289 57 58
Mobiltelefon cell +32 (0)473 73 10 31
e-post till Linda Gustavsson

Sysselsättnings- och socialfrågor

Cecilia Ragnarsson, arbetsmarknadsråd
Telefon work +32 (0)2 289 58 47
Mobiltelefon cell +32 (0)472 84 03 26
e-post till Cecilia Ragnarsson
Kasper Paulig, socialråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 25
Mobiltelefon cell +32 (0)475 79 01 41
e-post till Kasper Paulig
Jeanette Lund, handläggare samt assistent till Cecilia Ragnarsson
Telefon work +32 (0)2 289 57 15
Mobiltelefon cell +32 (0)476 90 72 70
e-post till Jeantte Lund
Linda Gustavsson, assistent till Kasper Paulig
Telefon work +32 (0)2 289 57 58
Mobiltelefon cell +32 (0)473 73 10 31
e-post till Linda Gustavsson

Strukturfonds- och regionalpolitiska frågor

Anders Lindholm, regionalråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 26
Mobiltelefon cell +32 (0)475 82 50 01
e-post till Anders Lindholm
Jeanette Lund, handläggare samt assistent till Anders Lindholm
Telefon work +32 (0)2 289 57 15
Mobiltelefon cell +32 (0)476 90 72 70
e-post till Jeanette Lund

Transport-, komm.-, industri- och energifrågor

My Bergdahl, industri- och kommunikationsråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 23
Mobiltelefon cell +32 (0)475 28 27 53
e-post till My Bergdahl
Natasa Boskovic, transportråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 18
Mobiltelefon cell +32 (0)475 25 72 47
e-post till Natasa Boskovic
Martina Högberg, energiråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 67
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 92 93
e-post till Martina Högberg
Marcus Nordmeyer, kommunikationsråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 41
Mobiltelefon cell +32 (0)478 44 03 22
e-post till Marcus Nordmeyer
Johanna Nylander, assistent till Martina Högberg
Telefon work +32 (0)2 289 56 29
Mobiltelefon cell +32 (0)477 65 65 72
e-post till Johanna Nylander
Erika Pérez, assistent till My Bergdahl, Natasa Boskovic och Marcus Nordmeyer
Telefon work +32 (0)2 289 56 86
Mobiltelefon cell +32 (0)473 84 39 65
e-post till Erika Pérez

Utbildnings-, forsknings- och utvecklingsfrågor

Carl Albert Hjelmborn, utbildnings- och forskningsråd
Telefon work +32 (0)2 289 58 68
Mobiltelefon cell +32 (0)473 94 49 51
e-post till Carl Albert Hjelmborn
Magnus Härviden, forskningsråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 03
Mobiltelefon cell +32 (0)475 70 04 35
e-post till Magnus Härviden
Yvetta Karlsson, assistent till Carl Albert Hjelmborn och Magnus Härviden
Telefon work +32 (0)2 289 57 02
Mobiltelefon cell +32 (0)475 31 90 01
e-post till Yvetta Karlsson

Kultur-, medie- och idrottsfrågor

Tomas Lindman, kulturråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 35
Mobiltelefon cell +32 (0)479 79 09 25
e-post till Tomas Lindman
Yvetta Karlsson, assistent till Tomas Lindman
Telefon work +32 (0)2 289 57 02
Mobiltelefon cell +32 (0)475 31 90 01
e-post till Yvetta Karlsson

Administration

Mikael Lesko, ministerråd, kanslichef
Telefon work +32 (0)2 289 56 59
Mobiltelefon cell +32 (0)475 79 49 69
e-post till Mikael Lesko
Jenny Wigh, andre ambassadsekreterare, biträdande kanslichef
Telefon work +32 (0)2 289 56 91
Mobiltelefon cell +32 (0)473 94 14 73
e-post till Jenny Wigh
Simon Morrissey, administrativ personalhandläggare
Telefon work +32 (0)2 289 56 84
Mobiltelefon cell +32 (0)475 79 01 59
e-post till Simon Morrissey
Annika Fleischer, administrativ handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 57 53
Mobiltelefon cell +32 (0)477 65 65 70
e-post till Annika Fleischer
Damien Francenne, administrativ handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 56 88
Mobiltelefon cell +32 (0)473 60 27 26
e-post till Damien Francenne
Roger Johansson, administrativ handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 56 08
Mobiltelefon cell +32 (0)477 50 00 52
e-post till Roger Johansson
Charlotta Lundqvist Rosas, kassör
Telefon work +32 (0)2 289 57 75
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 92 87
e-post till Charlotta Lundqvist Rosas
Guy Desquay, assistent
Telefon work +32 (0)2 289 57 17
Mobiltelefon cell +32 (0)475 43 80 87
e-post till Guy Desquay
Véronique Moulron, administrativ handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 56 53
Mobiltelefon cell +32 (0)475 58 90 02
e-post till Véronique Moulron
Christine Raiff, administrativ handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 58 19
Mobiltelefon cell +32 (0)477 51 50 05
e-post till Christine Raiff

Kontorsservice och transport

Stephen Hull, administrativ handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 58 69
Mobiltelefon cell +32 (0) 475 79 01 42
e-post till Stephen Hull
Ulla Thorbard, administrativ handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 56 10
Mobiltelefon cell +32 (0)475 79 01 42
e-post till Ulla Thorbard
René De Haan, chaufför- och vaktmästerisamordnare
Telefon work +32 (0)2 289 58 43
Mobiltelefon cell +32 (0)473 64 41 95
e-post till René De Haan
Stéphane Masai, chaufför/vaktmästare
Telefon work +32 (0)2 289 57 10
Mobiltelefon cell +32 (0)472 88 16 22
e-post till Stephane Masai
Mikael Wahlman, chaufför/vaktmästare
Telefon work +32 (0)2 289 58 52
Mobiltelefon cell +32 (0)475 58 90 01
e-post till Mikael Wahlman
Gino Van Keymolen, chaufför/vaktmästare
Telefon work +32 (0)2 289 58 56
Mobiltelefon cell +32 (0)475 92 95 5
e-post till Gino Van Keymolen
Christian Vangestel, vaktmästare
Telefon work +32 (0)2 289 56 85
Mobiltelefon cell +32 (0)475 28 27 56
e-post till Christian Vangestel

It och samband

Simon Ekvall, IT-samordnare
Telefon work +32 (0)2 289 56 69
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 82 99
e-post till Simon Ekvall
Magnus Eriksson, säkerhetshandläggare
Telefon work +32 (0)2 289 58 55
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 87 93
e-post till Magnus Eriksson
Jerry Florén, sambandsoperatör
Telefon work +32 (0)2 289 56 03
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 92 90
e-post till Jerry Florén

Arkiv

Berit Hjelmare, förste ambassadsekreterare och arkivföreståndare
Telefon work +32 (0)2 289 56 49
Mobiltelefon cell +32 (0)473 73 02 00
e-post till Berit Hjelmare
Marie Topelius, handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 56 19
Mobiltelefon cell +32 (0)484 49 69 36
e-post till Marie Topelius

Reception (representationen och rådet) och växel

Beatrice Holmlund, receptionist
Telefon work +32 (0)2 289 58 17
Mobiltelefon cell +32 (0)472 84 07 58
e-post till Beatrice Holmlund
Felizia Grindefjord, receptionist
Telefon work +32 (0)2 289 58 17
Mobiltelefon cell +32 (0)473 73 02 52
e-post till Felizia Grindefjord
Kadidjatou Nakou, receptionist
Telefon work +32 (0)2 289 58 65
Mobiltelefon cell +32 (0)472 75 01 92
e-post till Kadidjatou Nakou

Representationens personal


Förteckning över EU-representationens personal inklusive arbetsområden.

Regeringskansliets kontaktinformation


Här hittar du kontaktuppgifter för samtliga departement, statsråd, pressekreterare med flera.