EU-representationens kontaktinformation

Växel work +32 2 289 56 11
Fax fax +32 2 289 56 00
Postadress postal Square de Meeûs 30, postal 1000 Bruxelles, Belgien

Ledning och samordning

Anders Ahnlid, ambassadör och ständig representant, myndighetschef, (Coreper II)
Telefon work +32 (0)2 289 56 45
Åsa Webber, ambassadör, biträdande ständig representant, (Coreper I)
Telefon work +32 (0)2 289 56 42
e-post till Åsa Webber
Pernilla Nilsson, assistent till ambassadör Anders Ahnlid
Telefon work +32 (0)2 289 56 43
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 92 95
e-post till Pernilla Nilsson
Mina Hoffmann, assistent till ambassadör Webber
Telefon work +32 (0)2 289 56 44
Mobiltelefon cell +32 (0)474 94 12 07
e-post till Mina Hoffmann
Anna Jardfelt, ambassadör, representant i kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
Telefon work +32 (0)2 289 56 57
e-post till Anna Jardfelt
Agneta Kellberg, kanslisekreterare och assistent till ambassadör Jardfelt
Telefon work +32 (0)2 289 56 07
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 82 98
e-post till Agneta Kellberg
Christina Johannesson, ambassadråd, (Antici)
Telefon work +32 (0)2 289 56 97
Mobiltelefon cell +32 (0)474 91 99 31
e-post till Christina Johannesson
Natasa Boskovic, ambassadråd, (Mertens)
Telefon work +32 (0)2 289 56 38
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 93 59
e-post till Natasa Boskovic
Sara Johannesson, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 23
Mobiltelefon cell +32 (0)478 44 03 27
e-post till Sara Johannesson
Stina Wikström, kanslisekreterare (Coreper II)
Telefon work +32 (0)2 289 56 36
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 25 05
e-post till Stina Wikström
Cecilia Bäckelin, assistent (Coreper I)
Telefon work +32 (0)2 289 57 68
Mobiltelefon cell +32 (0)475 92 95 52
e-post till Cecilia Bäckelin
Inger Wahlstedt, Event- och möteskoordinator
Telefon work +32 (0)2 289 57 27
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 93 51
e-post till Inger Wahlstedt

Media och kommunikation

Helena Zimmerdahl, pressråd, ansvarig Coreper II
Telefon work +32 (0)2 289 56 55
Mobiltelefon cell +32 (0)475 24 56 60
e-post till Helena Zimmerdahl
Lisa Dahlén Jonsson, press- och kommunikationsansvarig (Coreper I)
Telefon work +32 (0)2 289 56 65
Mobiltelefon cell +32 (0)476 50 50 22
e-post till Lisa Dahlén Jonsson
Erik Pettersson, press- och kommunikationsansvarig,Ekofin & RIF
Telefon work +32 (0)2 289 57 20
Mobiltelefon cell +32 (0)478 78 23 90
e-post till Erik Pettersson
Charlotta Erikson, besöksansvarig, internwebbsredaktör
Telefon work +32 (0)2 289 57 64
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 93 52
e-post till Charlotta Erikson

Utrikes- och säkerhetspolitiska frågor (EUS)

Anna Jardfelt, ambassadör, representant i kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
Telefon work +32 (0)2 289 56 57
e-post till Anna Jardfelt
Louise Calais, ministerråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 63
Mobiltelefon cell +32 (0)475 83 81 06
e-post till Louise Calais
Agneta Kellberg, kanslisekreterare och assistent till ambassadör Jardfelt
Telefon work +32 (0)2 289 56 07
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 82 98
e-post till Agneta Kellberg

KUSP-gruppen (EUS)

Tobias Thyberg, ambassadråd, (Nicolaidis)
Telefon work +32 (0)2 289 56 37
Mobiltelefon cell +32 (0)475 70 03 04
e-post till Tobias Thyberg
Leila Berndtsson, assistent till Nilsson, Råsbrant, Hillbom, Bäckman och Valve
Telefon work +32 (0)2 289 56 39
Mobiltelefon cell +32 (0)485 41 90 81
e-post till Leila Berndtsson
Anna Brodin, förste ambassadsekreterare
Telefon work +32 (0)2 289 56 56
Mobiltelefon cell +32 (0)473 94 45 81
e-post till Anna Brodin
Per Bäckman, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 67
Mobiltelefon cell +32 (0)473 54 77 08
e-post till Per Bäckman
Sofie Hillbom, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 22
Mobiltelefon cell +32 (0)474 91 99 33
e-post till Sofie Hillbom
Staffan Jonsäter, andre ambassadsekreterare
Telefon work +32 (0)2 289 56 73
e-post till Staffan Jonsäter
Ingrid Magnusson, assistent till Sigroth, Lennung Malmqvist, Pehrsson, Salsbäck, Jonsäter och Sargren
Telefon work +32 (0)2 289 58 41
Mobiltelefon cell +32 (0)474 94 16 91
e-post till Ingrid Magnusson
Jonatan Henriksson, Förste ambassadsekreterare
Telefon work +32 (0)2 289 57 46
e-post till Jonatan Henriksson
Åsa Pehrson, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 22
Mobiltelefon cell +32 (0)473 84 43 54
e-post till Åsa Pehrsson
Henric Råsbrant, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 57
Mobiltelefon cell +32 (0)472 84 05 54
e-post till Henric Råsbrant
Katja Salsbäck, förste ambassadsekreterare
Telefon work +32 (0)2 289 57 12
Mobiltelefon cell +32 (0)473 54 77 15
e-post till Katja Salsbäck
Samuel Ulfgard, andre ambassadsekreterare
Telefon work +32 (0)2 289 58 42
Mobiltelefon cell +32 (0)474 94 16 25
e-post till Samuel Ulfgard
Anna Valve, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 18
Mobiltelefon cell +32 (0)475 70 03 37
e-post till Anna Valve
Amanda Sporre, handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 57 00
Mobiltelefon cell +32 (0)474 87 28 66
e-post till Amanda Sporre

Biståndsgruppen (EUS)

Maria Sargren, ministerråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 34
Mobiltelefon cell +32 (0)477 55 22 73
e-post till Maria Sargren
Jenny Lennung Malmqvist, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 06
Mobiltelefon cell +32 (0)477 50 00 56
e-post till Jenny Lennung Malmqvist
Johan Sigroth, andre ambassadsekreterare
Telefon work +32 (0)2 289 57 04
Mobiltelefon cell +32 (0)479 84 80 92
e-post till Johan Sigroth

Försvarsgruppen (EUS)

Gudrun Carlsson, försvarsråd
Telefon work +32 (0)2 289 58 70
Mobiltelefon cell +32 (0)474 87 27 36
e-post till Gudrun Carlsson
Sven-Åke Asklander, överstelöjtnant
Telefon work +32 (0)2 289 58 32
Mobiltelefon cell +32 (0)475 44 52 25
e-post till Sven-Åke Asklander
Pernilla Biström, assistent till Werin, Sundström, Asklander, Carlsson, Pechan och Åhman
Telefon work +32 (0)2 289 58 33
Mobiltelefon cell +32 (0)477 55 21 91
e-post till Pernilla Biström
Jerker Sundström, Överste
Telefon work +32 (0)2 289 57 83
Mobiltelefon cell +32 (0)475 44 52 24
e-post till Jerker Sundström
Hans Pechan, försvarsråd
Telefon work +32 (0)2 289 58 31
Mobiltelefon cell +32 (0)475 79 49 89
e-post till Hans Pechan
Odd Werin, konteramiral, representant i EU:s militärkommitté
Telefon work +32 (0)2 289 56 94
Mobiltelefon cell +32 (0)474 87 06 50
e-post till Odd Werin

Handelsgruppen (EUS)

Björn Arvidsson, ministerråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 21
Mobiltelefon cell +32 (0)476 90 72 71
e-post till Björn Arvidsson
Josefine Holmquist, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 36
Mobiltelefon cell +32 (0)473 94 35 58
e-post till Josefine Holmquist
Lena Lindberg, förste ambassadsekreterare
Telefon work +32 (0)2 289 56 76
Mobiltelefon cell +32 (0)474 91 99 39
e-post till Lena Lindberg
Ulrika Lyckman, ambassadråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 42
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 83 91
e-post till Ulrika Lyckman
Beatrice Holmlund, assistent till Brodin, Lyckman, Holmquist, Lindberg och Arvidsson
Telefon work +32 (0)2 289 57 26
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 93 56
e-post till Beatrice Holmlund

Europaparlaments- och interinstitutionella frågor

Christer Thärn, ministerråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 47
Mobiltelefon cell +32 (0)473 54 88 78
e-post till Christer Thärn
Arvid Palmkvist, handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 56 31
Mobiltelefon cell +32 (0)474 91 99 36
e-post till Arvid Palmkvist
Pia Bilting Bearfield, handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 57 05
Mobiltelefon cell +32 (0)475 82 50 02
e-post till Pia Bilting Bearfield
Stina Wikström, kanslisekreterare och assistent till Thärn och Palmkvist
Telefon work +32 (0)2 289 56 36
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 25 05
e-post till Stina Wikström

Rätts- och inrikesfrågor, rättsliga ärenden

Adrian Engman, ministerråd
Telefon work +32 (0)2 289 58 54
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 83 92
e-post till Adrian Engman
John Billow, rättsråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 04
Mobiltelefon cell +32 (0)473 54 78 74
e-post till John Billow
Maria Lindgren- Saltanova, rättsråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 59
Mobiltelefon cell +32 (0)477 50 07 20
e-post till Maria Lindgren- Saltanova
David Harrby, rättsråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 15
Mobiltelefon cell +32 (0)475 95 15 36
e-post till David Harrby
Erik Fågelsbo, rättsråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 01
Mobiltelefon cell +32 (0)473 84 35 82
e-post till Erik Fågelsbo
Teresa Åhman, rättsråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 74
Mobiltelefon cell +32 (0)475 73 72 73
e-post till Teresa Åhman
Eva Schultz, rättsråd
Telefon work +32 (0)2 289 58 90
Mobiltelefon cell +32 (0)474 91 99 37
e-post till Eva Schultz
Klara Jaeken, assistent till Engman, Schultz, Lindgren-Saltanova och Fågelsbo
Telefon work +32 (0)2 289 56 83
Mobiltelefon cell +32 (0)477 65 65 71
e-post till Klara Jaeken
Anna Rääs, assistent till Billow, Harrby, Johannesson, Strandbacke och Åhman
Telefon work +32 (0)2 289 56 60
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 23 36
e-post till Anna Rääs

Inre marknadsfrågor

Anna Strandbacke, Förste ambassadsekreterare
Mobiltelefon cell +32 (0)472-75 00 09
e-post till Anna Strandbacke

Ekonomi- och finansfrågor

Pierre Hergès, ministerråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 11
Mobiltelefon cell +32 (0)476 55 55 26
e-post till Pierre Hergès
Dag Edvardsson, ekonomiskt råd
Telefon work +32 (0)2 289 57 78
Mobiltelefon cell +32 (0)475 70 03 89
e-post till Dag Edvardsson
Cornelius Raapke-Eckert, ekonomiskt råd
Telefon work +32 (0)2 289 57 48
Mobiltelefon cell +32 (0)475 70 00 98
e-post till Cornelius Raapke-Eckert
Anna Jegnell, ekonomiskt råd
Telefon work +32 (0)2 289 56 93
Mobiltelefon cell +32 (0)473 55 06 23
e-post till Anna Jegnell
Karin Knutsson, ekonomiskt råd
Telefon work +32 (0)2 289 58 46
Mobiltelefon cell +32 (0)475 26 59 28
e-post till Karin Knutsson
Eva Posjnov, ekonomiskt råd
Telefon work +32 (0)2 289 57 14
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 63 01
e-post till Eva Posjnov
Beata Wiberg, ekonomiskt råd
Telefon work +32 (0)2 289 56 70
Mobiltelefon cell +32 (0)475 71 13 88
e-post till Beata Wiberg
Kristina Johansson, assistent till Edvardsson, Hagberg och Knutsson
Telefon work +32 (0)2 289 56 30
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 92 96
e-post till Kristina Johansson

Jordbruks- och fiskefrågor

Elin Johnson, lantbruksråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 58
Mobiltelefon cell +32 (0)476 57 57 51
e-post till Elin Johnson
Agneta Norgren, lantbruksråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 81
Mobiltelefon cell +32 (0)479 36 14 66
e-post till Agneta Norgren
Hans Rolandsson, lantbruksråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 54
Mobiltelefon cell +32 (0)478 44 03 23
e-post till Hans Rolandsson
Anton Andersson, handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 58 93
Mobiltelefon cell +32 (0)477 51 50 02
e-post till Anton Andersson
Eva Gråberg, assistent till Johnson, Norgren, Folkeson Lillo och Andersson
Telefon work +32 (0)2 289 56 87
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 92 94
e-post till Eva Gråberg

Miljöfrågor

Ida Edwertz, miljöråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 48
Mobiltelefon cell +32 (0)475 47 21 12
e-post till Ida Edwertz
Per Hallström, miljöråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 02
Mobiltelefon cell +32 (0)473 54 77 41
e-post till Per Hallström
Martin Widstam, miljöråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 82
Mobiltelefon cell +32 (0)476 50 50 23
e-post till Martin Widstam
Felizia Grindefjord, assistent till Edwertz, Hallström och Pettersson
Telefon work +32 (0)2 289 56 29
Mobiltelefon cell +32 (0)477 65 65 72
e-post till Felizia Grindefjord

Hälsofrågor

Sara Johansson, hälsoråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 19
Mobiltelefon cell +32 (0)475 70 04 35
e-post till Sara Johansson
Linda Gustavsson, assistent till Sara Johansson
Telefon work +32 (0)2 289 57 58
Mobiltelefon cell +32 (0)473 73 10 31
e-post till Linda Gustavsson

Sysselsättnings- och socialfrågor

Wivi-Anne Hult, socialråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 25
Mobiltelefon cell +32 (0)477 50 00 55
e-post till Wivi-Anne Hult
Cecilia Ragnarsson, arbetsmarknadsråd
Telefon work +32 (0)2 289 58 47
Mobiltelefon cell +32 (0)472 84 03 26
e-post till Cecilia Ragnarsson
Jeanette Lund, handläggare samt assistent till Ragnarsson
Telefon work +32 (0)2 289 57 15
Mobiltelefon cell +32 (0)476 90 72 70
e-post till Jeantte Lund
Linda Gustavsson, assistent till Hult
Telefon work +32 (0)2 289 57 58
Mobiltelefon cell +32 (0)473 73 10 31
e-post till Linda Gustavsson

Strukturfonds- och regionalpolitiska frågor

Bengt Wennerstein, näringspolitiskt råd
Telefon work +32 (0)2 289 56 26
Mobiltelefon cell +32 (0)475 82 50 01
e-post till Bengt Wennerstein
Jeanette Lund, handläggare samt assistent till Wennerstein
Telefon work +32 (0)2 289 57 15
Mobiltelefon cell +32 (0)476 90 72 70
e-post till Jeanette Lund

Transport-, komm.-, industri- och energifrågor

My Bergdahl, industri- och kommunikationsråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 23
Mobiltelefon cell +32 (0)475 28 27 53
e-post till My Bergdahl
Truls Borgström, energiråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 67
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 92 93
e-post till Truls Borgström
Henrik Drake, transportråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 18
Mobiltelefon cell +32 (0)475 25 72 47
e-post till Henrik Drake
Charlotte Ottosson, transportråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 41
Mobiltelefon cell +32 (0)478 44 03 22
e-post till Charlotte Ottosson
Erika Pérez, assistent till Bergdahl, Drake, Ottosson och Borgström
Telefon work +32 (0)2 289 56 86
Mobiltelefon cell +32 (0)473 84 39 65
e-post till Erika Pérez

Utbildnings-, forsknings- och utvecklingsfrågor

Åsa Petri, utbildningsråd
Telefon work +32 (0)2 289 58 68
Mobiltelefon cell +32 (0)473 54 77 19
e-post till Åsa Petri
Per-Erik Yngwe, forsknings- och rymdråd
Telefon work +32 (0)2 289 57 03
Mobiltelefon cell +32 (0)475 70 04 35
e-post till Per-Erik Yngwe
Yvetta Karlsson, assistent till Petri och Yngwe
Telefon work +32 (0)2 289 57 02
Mobiltelefon cell +32 (0)475 31 90 01
e-post till Yvetta Karlsson

Kultur-, medie- och idrottsfrågor

Tomas Lindman, kulturråd
Telefon work +32 (0)2 289 56 35
Mobiltelefon cell +32 (0)479 79 09 25
e-post till Tomas Lindman
Yvetta Karlsson, assistent till Lindman
Telefon work +32 (0)2 289 57 02
Mobiltelefon cell +32 (0)475 31 90 01
e-post till Yvetta Karlsson

Administration

Mikael Lesko, ministerråd, kanslichef
Telefon work +32 (0)2 289 56 59
Mobiltelefon cell +32 (0)475 79 49 69
e-post till Mikael Lesko
Inger Gaeyner, ambassadråd, biträdande kanslichef
Telefon work +32 (0)2 289 56 91
Mobiltelefon cell +32 (0)473 94 14 73
e-post till Inger Gaeyner
Simon Morrissey, administrativ personalhandläggare
Telefon work +32 (0)2 289 56 84
Mobiltelefon cell +32 (0)475 79 01 59
e-post till Simon Morrissey
Annika Fleischer, administrativ handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 57 53
Mobiltelefon cell +32 (0)477 65 65 70
e-post till Annika Fleischer
Damien Francenne, administrativ handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 56 88
Mobiltelefon cell +32 (0)473 60 27 26
e-post till Damien Francenne
Charlotta Lundqvist Rosas, kassör
Telefon work +32 (0)2 289 57 75
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 92 87
e-post till Charlotta Lundqvist Rosas
Marie Topelius, kassör
Telefon work +32 (0)2 289 56 08
Mobiltelefon cell +32 (0)484 49 69 36
e-post till Marie Topelius
Guy Desquay, assistent
Telefon work +32 (0)2 289 57 17
Mobiltelefon cell +32 (0)475 43 80 87
e-post till Guy Desquay
Véronique Moulron, administrativ handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 56 53
Mobiltelefon cell +32 (0)475 58 90 02
e-post till Véronique Moulron
Christine Raiff, administrativ handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 58 19
Mobiltelefon cell +32 (0)477 51 50 05
e-post till Christine Raiff
Kadi Nakou, rådsassistent
Telefon work +32 (0)2 289 58 65
Mobiltelefon cell +32 (0)472 75 01 92
e-post till Kadi Nakou

Kontorsservice och transport

Stephen Hull, administrativ handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 58 69
Mobiltelefon cell +32 (0) 475 79 01 42
e-post till Stephen Hull
Ulla Thorbard, administrativ handläggare
Telefon work +32 (0)2 289 56 10
Mobiltelefon cell +32 (0)475 79 01 42
e-post till Ulla Thorbard
René De Haan, chaufför- och vaktmästerisamordnare
Telefon work +32 (0)2 289 58 43
Mobiltelefon cell +32 (0)473 64 41 95
e-post till René De Haan
Stéphane Masai, chaufför/vaktmästare
Telefon work +32 (0)2 289 57 10
Mobiltelefon cell +32 (0)472 88 16 22
e-post till Stephane Masai
Mikael Wahlman, chaufför/vaktmästare
Telefon work +32 (0)2 289 58 52
Mobiltelefon cell +32 (0)475 58 90 01
e-post till Mikael Wahlman
Gino Van Keymolen, chaufför/vaktmästare
Telefon work +32 (0)2 289 58 56
Mobiltelefon cell +32 (0)475 92 95 5
e-post till Gino Van Keymolen
Christian Vangestel, vaktmästare
Telefon work +32 (0)2 289 56 85
Mobiltelefon cell +32 (0)475 28 27 56
e-post till Christian Vangestel

It och samband

Magnus Eriksson, säkerhetshandläggare
Telefon work +32 (0)2 289 58 55
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 87 93
e-post till Magnus Eriksson
Jerry Florén, sambandsoperatör
Telefon work +32 (0)2 289 56 03
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 92 90
e-post till Jerry Florén
Kenneth Hagström, IT-tekniker
Telefon work +32 (0)2 289 57 76
Mobiltelefon cell +32 (0)478 97 92 91
e-post till Kenneth Hagström
Jens Westerlund, IT-samordnare
Telefon work +32 (0)2 289 56 69
Mobiltelefon cell +32 (0)478 88 82 99
e-post till Jens Westerlund

Reception

Ellen Linder, administrativ assistent/receptionist
Telefon work +32 (0)2 289 58 17
Mobiltelefon cell +32 (0)479 84 80 93
e-post till Ellen Linder
Sinisa Boskovic, administrativ assistent/receptionist
Telefon work +32 (0)2 289 58 65
Mobiltelefon cell +32 (0) 477 25 39 25
e-post till Sinisa Boskovic

Representationens personal


Förteckning över EU-representationens personal inklusive arbetsområden.

Regeringskansliets kontaktinformation


Här hittar du kontaktuppgifter för samtliga departement, statsråd, pressekreterare med flera.