Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Ambassadör Dag Hartelius utses till ny generaldirektör för Försvarets Radioanstalt

Regeringen har idag fattat beslut om att utse ambassadör Dag Hartelius till ny generaldirektör och chef för Försvarets radioanstalt. Han tillträder den 1 november.

Dag Hartelius är för närvarande ambassadör och chef vid den svenska EU-representationen i Bryssel. Han har sin bakgrund inom utrikesförvaltningen där han bl.a. tjänstgjort i Moskva, Berlin och London samt varit ambassadör i Polen och Estland. Han anställdes vid UD 1985 och arbetade dessförinnan bl.a. vid Försvarsstaben samt Överstyrelsen för ekonomiskt försvar.


Dag Hartelius är född 1955, han är fil kand med doktorandkurser i statskunskap.


Kontakt

Henrik Hedberg
pressekreterare hos Karin Enström
work 08-405 25 15
cell 072-72 75 949
e-post till Henrik Hedberg