Yrkeskvalifikationsdirektivet

De förändringar som föreslagits till modernisering av yrkeskvalifikationsdirektivet antogs i slutet av år 2013 av Europeiska rådet och Europaparlamentet och ändringsdirektivet, 2013/55/EU, publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 28 december 2013. En länk till den svenska versionen finns här:

Direktivet ska vara genomfört i svenska lagar, förordningar och föreskrifter senast den 18 januari 2016.

Ykd-utredningens inofficiella konsolidering av det gamla och det nya direktivet återfinns för nedladdning här[till höger?]. Vi vill dock betona att den konsoliderade versionen utgår från den version av ändringsdirektivet som förelåg när utredningen tillsattes.