Framställning av exemplar till personer med funktionshinder

Rätten att framställa särskilda exemplar till personer med funktionshinder är anpassad till de nya teknikmöjligheter som finns.

Var och en har rätt att framställa digitala exemplar av litterära verk (böcker, tidningar med mera) för användning i så kallad talsyntes eller punktskriftsdisplay. Rätten att framställa exemplar gäller dock inte ljudupptagningar, så kallade talböcker. Det är fortfarande bara bibliotek och organisationer som efter särskilt tillstånd från regeringen fritt får framställa talböcker.

Bibliotek och organisationer kan också få tillstånd att överföra exemplar av verk, exempelvis via ett nätverk, direkt till funktionshindrade personer.

Bibliotek och organisationer kan även få tillstånd att framställa exemplar av radio- och tv-sändningar samt exemplar av filmer till döva eller hörselskadade personer.

Frågor och svar

Hur blir det om ett kopieringsskydd hindrar personer med funktionshinder att göra de kopior de behöver för att kunna ta del av upphovsrättsligt skyddat material, till exempel genom ett hjälpmedel som en talsyntes?

Då finns en möjlighet att gå till domstol och begära ett föreläggande mot rättighetshavarna. Rättighetshavaren är alltså skyldig att se till att det går att göra till exempel de kopior som personer med funktionshinder har rätt att göra enligt lagen.