Länder och regioner

Länder och regioner

Sveriges utveckling är nära förbunden med andra länders. Medlemskapet i Europeiska unionen och den snabba globaliseringen av ekonomi och informationsteknologi ökar Sveriges beroende av omvärlden, men också möjligheterna att påverka den internationella utvecklingen.
Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges samarbete med omvärlden.